Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Torsdag den 6. februar 2014 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Bevillingsoverførsler
 3.Udryddelse af kønslemlæstelse af piger og kvinder (forhandling)
 4.Velkomstord
 5.Udryddelse af kønslemlæstelse af piger og kvinder (fortsat forhandling)
 6.NAIADES II: Handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje (forhandling)
 7.Ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles bankafviklingsfond (forhandling)
 8.Erklæring fra formanden
 9.Afstemningstid
  
9.1.Afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles bankafviklingsfond ***I (afstemning)
  
9.2.Angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for fersk, kølet eller frosset svine-, fåre- og gedekøb samt fjerkræ (afstemning)
  
9.3.Anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (afstemning)
  
9.4.Afgørelse om ikke at gøre indsigelse: fastsættelse af den mængde kvoter for drivhusgasemissioner, der skal auktioneres i 2013-2020 (afstemning)
  
9.5.Situationen i Ukraine (afstemning)
  
9.6.Situationen i Syrien (afstemning)
  
9.7.Situationen i Egypten (afstemning)
  
9.8.Topmøde EU-Rusland (afstemning)
  
9.9.Statusrapport 2013 for Bosnien-Hercegovina (afstemning)
  
9.10.Statusrapport 2013 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (afstemning)
  
9.11.Statusrapport 2013 for Montenegro (afstemning)
  
9.12.Afskaffelse af lemlæstelse af vindelige kønsorganer (afstemning)
  
9.13.NAIADES II: Handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 14.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 15.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
15.1.Situationen i Thailand
  
15.2.Ret til uddannelse i Transdnestrien
  
15.3.Bahrain, især sagerne om Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja og Ibrahim Sharif
 16.Afstemningstid
  
16.1.Situationen i Thailand (afstemning)
  
16.2.Ret til uddannelse i Transdnestrien (afstemning)
  
16.3.Bahrain, især sagerne om Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja og Ibrahim Sharif (afstemning)
 17.Stemmerettelser og -intentioner
 18.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 19.Modtagne dokumenter
 20.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 21.Tidspunkt for næste mødeperiode
 22.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (259 kb) Tilstedeværelsesliste (54 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (871 kb) 
 
Protokol (186 kb) Tilstedeværelsesliste (35 kb) Afstemningsresultater (292 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (390 kb) 
 
Protokol (252 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Afstemningsresultater (497 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1056 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik