Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 6 februari 2014 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Kredietoverschrijvingen
 3.Uitbannen van vrouwelijke genitale verminking (debat)
 4.Welkomstwoord
 5.Uitbannen van vrouwelijke genitale verminking (voortzetting van het debat)
 6.NAIADES II: een actieprogramma ter ondersteuning van het vervoer over binnenwateren (debat)
 7.Eenvormige regels en procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds (debat)
 8.Verklaring van de Voorzitter
 9.Stemmingen
  
9.1.Afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds ***I (stemming)
  
9.2.Land van oorsprong of plaats van herkomst voor vers, gekoeld of diepgevroren vlees van varkens, schapen, geiten en pluimvee (stemming)
  
9.3.Schema van algemene tariefpreferenties (stemming)
  
9.4.Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: de ter veiling aan te bieden hoeveelheden broeikasgassen voor de periode 2013-2020 (stemming)
  
9.5.Situatie in Oekraïne (stemming)
  
9.6.Situatie in Syrië (stemming)
  
9.7.Situatie in Egypte (stemming)
  
9.8.Top EU-Rusland (stemming)
  
9.9.Voortgangsverslag 2013 over Bosnië en Herzegovina (stemming)
  
9.10.Voortgangsverslag 2013 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (stemming)
  
9.11.Voortgangsverslag 2013 over Montenegro (stemming)
  
9.12.Uitbannen van vrouwelijke genitale verminking (stemming)
  
9.13.NAIADES II: een actieprogramma ter ondersteuning van het vervoer over binnenwateren (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Samenstelling commissies en delegaties
 14.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 15.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
15.1.Situatie in Thailand
  
15.2.Recht op onderwijs in de regio Trans-Dnjestrië
  
15.3.Bahrein, met name de zaak van Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja en Ibrahim Sharif
 16.Stemmingen
  
16.1.Situatie in Thailand (stemming)
  
16.2.Recht op onderwijs in de regio Trans-Dnjestrië (stemming)
  
16.3.Bahrein, met name de zaak van Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja en Ibrahim Sharif (stemming)
 17.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 18.Besluiten inzake bepaalde documenten
 19.Ingekomen stukken
 20.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 21.Rooster van de volgende vergaderingen
 22.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (260 kb) Presentielijst (54 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (871 kb) 
 
Notulen (186 kb) Presentielijst (35 kb) Stemmingsuitslagen (299 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (387 kb) 
 
Notulen (255 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (488 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1113 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid