Index 
Jegyzőkönyv
PDF 258kWORD 228k
2014. február 6., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Előirányzatok átcsoportosítása
 3.A női nemi szervek megcsonkításának felszámolása (vita)
 4.Köszöntés
 5.A női nemi szervek megcsonkításának felszámolása (a vita folytatása)
 6.NAIADES II: Cselekvési terv a belvízi közlekedés támogatására (vita)
 7.A hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az egységes szanálási mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakítása, valamint az Egységes Bankszanálási Alap létrehozása (vita)
 8.Az elnök nyilatkozata
 9.Szavazások órája
  9.1.A hitelintézetek és egyes befektetési társaságok egységes szanálási mechanizmus és egységes bankszanálási alap keretében történő szanálása ***I (szavazás)
  9.2.A friss, hűtött vagy fagyasztott sertés-, juh-, kecske- és baromfihús származási országa vagy eredete helyének feltüntetése (szavazás)
  9.3.Az általános tarifális preferenciák rendszere (szavazás)
  9.4.Végrehajtási intézkedéssel szembeni kifogás mellőzése: az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeiből a 2013–2020 között árverésre bocsátandó mennyiség (szavazás)
  9.5.Az ukrajnai helyzet (szavazás)
  9.6.A szíriai helyzet (szavazás)
  9.7.Az egyiptomi helyzet (szavazás)
  9.8.EU–Oroszország-csúcstalálkozó (szavazás)
  9.9.2013. évi eredményjelentés Bosznia-Hercegovináról (szavazás)
  9.10.2013. évi eredményjelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról (szavazás)
  9.11.2013. évi eredményjelentés Montenegróról (szavazás)
  9.12.A női nemi szervek megcsonkításának felszámolása (szavazás)
  9.13.NAIADES II: Cselekvési terv a belvízi közlekedés támogatására (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 14.A Tanács álláspontja az első olvasatban
 15.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  15.1.A thaiföldi helyzet
  15.2.Oktatáshoz való jog a Dnyeszteren túli régióban
  15.3.Bahrein, különösen Nabíl Radzsab, Abdulhadi el-Kavadzsa és Ibrahim Sarif ügye
 16.Szavazások órája
  16.1.A thaiföldi helyzet (szavazás)
  16.2.Oktatáshoz való jog a Dnyeszteren túli régióban (szavazás)
  16.3.Bahrein, különösen Nabíl Radzsab, Abdulhadi el-Kavadzsa és Ibrahim Sarif ügye (szavazás)
 17.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 18.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 19.Dokumentumok benyújtása
 20.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 21.A következő ülések időpontja
 22.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Isabelle DURANT alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.30-kor nyitják meg.


2. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 27. cikkének és 179. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság tájékoztatta a költségvetési hatóságot a DEC 42/2013. számú (N7-0001/2014 – C7-0001/2014 – 2014/2000 (GBD) előirányzat-átcsoportosítási javaslatáról.

A költségvetési rendelet 27. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Tanács tájékoztatta a költségvetési hatóságot a DEC 45/2013. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatáról.

A költségvetési rendelet 50. cikkének megfelelően a Régiók Bizottsága tájékoztatta a költségvetési hatóságot 2014-re szóló szervezeti felépítésének módosításáról.


3. A női nemi szervek megcsonkításának felszámolása (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000029/2014) felteszi: Mikael Gustafsson, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében, a Bizottsághoz: A női nemi szervek megcsonkításának felszámolása felé (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014)

Inês Cristina Zuber (a szerző helyettese) kifejti a kérdést.

Štefan Füle (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Edite Estrela, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angelika Werthmann, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marina Yannakoudakis, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Claudio Morganti, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Joanna Senyszyn, Cecilia Wikström, Emma McClarkin és Paul Murphy.

(A vita folytatása: 2014. február 6-i jegyzőkönyv, 5. pont )


4. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti az az Örmény Parlament Samvel Farmanyan által vezetett küldöttségét, melynek tagjai a hivatalos galérián foglaltak helyet.


5. A női nemi szervek megcsonkításának felszámolása (a vita folytatása)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000029/2014) felteszi: Mikael Gustafsson, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében, a Bizottsághoz: A női nemi szervek megcsonkításának felszámolása felé (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014)

(A vita kezdete: 2014. február 6-i jegyzőkönyv, 3. pont )

Felszólal: Anna Maria Corazza Bildt, Zita Gurmai, Sarah Ludford, Edit Bauer, Iratxe García Pérez, Fiona Hall, Barbara Matera, Emer Costello, Elisabeth Morin-Chartier, Michael Cashman, Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati, Britta Thomsen és Andreas Mölzer.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Phil Prendergast és Phil Bennion.

Felszólal: Štefan Füle.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Mikael Gustafsson, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében, a „Fellépés a női nemi szervek megcsonkításának megszüntetése érdekében” című bizottsági közleményről (2014/2511(RSP)) (B7-0091/2014)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.2.6-i jegyzőkönyv, 9.12. pont .


6. NAIADES II: Cselekvési terv a belvízi közlekedés támogatására (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000016/2014) felteszi: Brian Simpson, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében, a Bizottsághoz: NAIADES II - cselekvési terv a belvízi hajózás támogatására (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014)

Felszólal: Mathieu Grosch, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

Štefan Füle (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Ismail Ertug, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eva Lichtenberger, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Peter van Dalen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Georgios Koumoutsakos, Silvia-Adriana Ţicău, Phil Bennion, Dominique Riquet, Franco Frigo, Hubert Pirker, Gurmai Zita és Seán Kelly.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivana Maletić, Marino Baldini, Miloslav Ransdorf, Zbigniew Zaleski és Mairead McGuinness.

Felszólal: Štefan Füle.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Brian Simpson, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében, a NAIADES II programról: Cselekvési terv a belvízi hajózás támogatására 2013/3002(RSP) (B7-0094/2014)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.2.6-i jegyzőkönyv, 9.13. pont .

(A 10.40-kor megszakított ülést 11.00-kor folytatják.)


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

7. A hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az egységes szanálási mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakítása, valamint az Egységes Bankszanálási Alap létrehozása (vita)

Jelentés a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az egységes szanálási mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Bankszanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

Felszólal: Corien Wortmann-Kool, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Martin Callanan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sampo Terho, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Dimitar Stoyanov, független, Sharon Bowles (az ECON bizottság elnöke) és Antolín Sánchez Presedo (az előadót helyettesítve).

Felszólal: Michel Barnier (a Bizottság tagja).

A vita lezárásaként az elnök rövid nyilatkozatot tesz, amelyben hangsúlyozza e dosszié fontosságát és a Parlament társjogalkotói szerepét.

Felszólal: Herbert Reul a kérdés plenáris ülésen való megvitatása során követett eljárásról (Az elnök pontosításokat fűz az eljáráshoz).

°
° ° °

Felszólal: Konrad Szymański, aki megismétli, hogy tegnap a szavazások órája során nem volt alkalma időben felszólalni, hogy javasolja az éghajlat- és energiapolitika 2030-ra szóló keretéről szóló jelentés elutasítását (2014. február 5-i jegyzőkönyv, 9.25. pont ) (Az elnök jelzi, hogy a szolgálatok hibáztak, ezért elnézését kéri).

Felszólal: Seán Kelly, aki tiltakozik, amiért levették a napirendről a számos európai országban dúló viharok következményeiről szóló vitát és Hannes Swoboda, aki pontosítja, hogy már nyújtottak be kérést, hogy e pontot felvegyék a következő plenáris ülés napirendjébe.

Felszólal: Bruno Gollnisch, aki visszatér Konrad Szymański javaslatára, és kéri, hogy ismételjék meg a szóban forgó tegnapi szavazást (Az elnök azt válaszolja, hogy a szavazás eredményét már elfogadták, és emlékeztet az eljárási szabályzat 171. cikkének (5) bekezdésében foglalt rendelkezésekre).

A vitát berekesztik.


8. Az elnök nyilatkozata

Az elnök tisztelettel adózik a jelenleg Szíriában dolgozó újságírók munkájának. Emlékeztet, hogy 2011 óta az országban több újságírót is megöltek, 16-ot pedig jelenleg is túszként tartanak fogva. Kéri azonnali szabadon bocsátásukat.


9. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


9.1. A hitelintézetek és egyes befektetési társaságok egységes szanálási mechanizmus és egységes bankszanálási alap keretében történő szanálása ***I (szavazás)

Jelentés a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az egységes szanálási mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Bankszanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0095)

Sharon Bowles (az ECON bizottság elnök) és Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira nevében, javasolják a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről szóló szavazás elhalasztását az eljárási szabályzat 57. cikkének (2) bekezdésével összhangban.

A Parlament elfogadja a javaslatot. Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.

Felszólalások

Vicky Ford, két szóbeli módosítást javasol az 1. módosításhoz, amit nem fogadnak el, mivel több mint negyven képviselő ellenezte azok figyelembevételét.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

°
° ° °

Az elnök a Parlament nevében köszönti a hivatalos galérián helyet foglaló Enrique V. Iglesiast, az Ibér-amerikai Főtitkárság (SEGIB) főtitkárát.

°
° ° °


9.2. A friss, hűtött vagy fagyasztott sertés-, juh-, kecske- és baromfihús származási országa vagy eredete helyének feltüntetése (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0087/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0096)

Felszólalások

Daniel Caspary a szavazásról.


9.3. Az általános tarifális preferenciák rendszere (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0089/2014

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva


9.4. Végrehajtási intézkedéssel szembeni kifogás mellőzése: az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeiből a 2013–2020 között árverésre bocsátandó mennyiség (szavazás)

Határozatra irányuló ajánlás B7-0090/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

Az elnök bejelenti, hogy az EFD és ECR képviselőcsoportok, valamint Jacek Protasiewicz és negyvenkét képviselő kifogást emelt az ajánlás ellen, az eljárási szabályzat 87a. cikke (6) bekezdése harmadik francia bekezdésének megfelelően.

Felszólal: Zbigniew Ziobro, (az EDF képviselőcsoport nevében), az eljárási szabályzat 177. cikkének (4) bekezdése értelmében kéri a szavazás elhalasztását.

A Parlament elutasítja a kérést.

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ AJÁNLÁS

Elfogadva (P7_TA(2014)0097)


9.5. Az ukrajnai helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014 és B7-0164/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0138/2014

(amely a B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0163/2014 és B7-0164/2014):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Schöpflin György, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier és Inese Vaidere, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Libor Rouček, Ana Gomes, Tonino Picula, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala és David Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula és Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Rebecca Harms, Werner Schulz, Mark Demesmaeker, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda és Tarja Cronberg, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2014)0098)

(A B7-0161/2014 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Helmut Scholz, szóbeli módosítást javasol az 1. módosításhoz, amit elfogadnak.

Elmar Brok pontosítja a (14) bekezdést.


9.6. A szíriai helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014 és B7-0160/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0141/2014

(amely a B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014 és B7-0160/2014):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Krzysztof Lisek, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Francisco José Millán Mon, Alf Svensson, Jarosław Leszek Wałęsa, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Michèle Striffler, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michael Gahler, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Schöpflin György, Andrzej Grzyb, Nadezhda Neynsky, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart és Marco Scurria, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ricardo Cortés Lastra, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, David Martin, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn és Boris Zala, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula és Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Isabelle Durant, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Rui Tavares, Hélène Flautre és Malika Benarab-Attou, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz és Zbigniew Ziobro, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2014)0099)

(A B7-0157/2014 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


9.7. Az egyiptomi helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014 és B7-0162/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0145/2014

(amely a B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014 és B7-0154/2014):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Marietta Giannakou, Davor Ivo Stier, Alf Svensson, Andrej Plenković, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ria Oomen-Ruijten, Peter Šťastný, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Salvador Sedó i Alabart, Roberta Angelilli és Andrzej Grzyb, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn és Boris Zala, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Olle Schmidt, Louis Michel, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula és Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Judith Sargentini és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Fiorello Provera, Jaroslav Paška, Slavi Binev és Mara Bizzotto, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2014)0100)

(A B7-0162/2014 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


9.8. EU–Oroszország-csúcstalálkozó (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0149/2014, B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014 és B7-0159/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0149/2014

Elutasítva

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0150/2014

(amely a B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014 és B7-0159/2014):

előterjesztették a következő képviselők:

Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, Schöpflin György, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković és Salvador Sedó i Alabart, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula és Michael Cashman, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford és Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2014)0101)


9.9. 2013. évi eredményjelentés Bosznia-Hercegovináról (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0074/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0102)

Felszólalások

Bernd Posselt.


9.10. 2013. évi eredményjelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0073/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0103)


9.11. 2013. évi eredményjelentés Montenegróról (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0072/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0104)


9.12. A női nemi szervek megcsonkításának felszámolása (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0091/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0105)


9.13. NAIADES II: Cselekvési terv a belvízi közlekedés támogatására (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0094/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0106)


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

(Szavazások órája: 2014. február 5., szerda)

Georges Bach-jelentés - A7-0020/2014
Rina Ronja Kari, Dubravka Šuica, Adam Bielan, Monika Smolková, Seán Kelly és Giommaria Uggias

Anne Delvaux-jelentés - A7-0047/2014
Petri Sarvamaa, Adam Bielan, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola és Marisa Matias.

(Szavazások órája: 2014. február 6., csütörtök)

Elisa Ferreira-jelentés - A7-0478/2013
Marisa Matias, Peter Jahr, Seán Kelly, Daniel Hannan, Syed Kamall és Marino Baldini

Az ukrajnai helyzet - (2014/2547(RSP)) - RC-B7-0138/2014
Zdravka Bušić, Eija-Riitta Korhola, Sógor Csaba, Adam Bielan, Seán Kelly, Tatjana Ždanoka, Bernd Posselt és Daniel Hannan

A szíriai helyzet - (2014/2531(RSP)) - RC-B7-0141/2014
Philip Claeys, Daniel Hannan és Tarja Cronberg

Az egyiptomi helyzet - (2014/2532(RSP)) - RC-B7-0145/2014
Philip Claeys és Daniel Hannan

EU–Oroszország-csúcstalálkozó - (2014/2533(RSP)) - RC-B7-0150/2014
Tatjana Ždanoka, Bernd Posselt és Daniel Hannan

2013. évi eredményjelentés Bosznia-Hercegovináról - (2013/2884(RSP)) - B7-0074/2014
Philip Claeys, Bernd Posselt és Daniel Hannan

2013. évi eredményjelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról - (2013/2883(RSP)) - B7-0073/2014
Zdravka Bušić és Bernd Posselt

A női nemi szervek megcsonkításának felszámolása - (2014/2511(RSP)) - B7-0091/2014
Claudette Abela Baldacchino és Philip Claeys

NAIADES II: Cselekvési terv a belvízi közlekedés támogatására - (2013/3002(RSP)) - B7-0094/2014
Seán Kelly.


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.40-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


13. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a GUE/NGL képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

Költségvetési Ellenőrző Bizottság: Rina Ronja Kari

Alkotmányügyi Bizottság: Rina Ronja Kari


14. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 61. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő álláspontját, valamint az indokolást, amely az álláspont elfogadásához vezette, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács álláspontja első olvasatban az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében (17930/1/2013 - C7-0028/2014 - 2011/0465(COD))
utalva, illetékes: INTA

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2014. február 7.


15. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2014. február 4-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


15.1. A thaiföldi helyzet

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 és B7-0127/2014 (2013/2551(RSP))

Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake és Reinhard Bütikofer előterjesztik az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mitro Repo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, és Joanna Senyszyn.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg és Janusz Wojciechowski.

Felszólal: Štefan Füle (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.2.6-i jegyzőkönyv, 16.1. pont .


15.2. Oktatáshoz való jog a Dnyeszteren túli régióban

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 és B7-0137/2014 (2013/2552(RSP))

Mitro Repo, Elena Băsescu, Marie-Christine Vergiat, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Cristian Dan Preda és Reinhard Bütikofer, Renate Weber és Hiltrud Breyer előterjesztik az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bernd Posselt, Bogusław Sonik és Monica Luisa Macovei.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrzej Grzyb és Rareş-Lucian Niculescu.

Felszólal: Štefan Füle (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.2.6-i jegyzőkönyv, 16.2. pont .


15.3. Bahrein, különösen Nabíl Radzsab, Abdulhadi el-Kavadzsa és Ibrahim Sarif ügye

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-01002014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014 és B7-0134/2014 (2013/2553(RSP))

Tunne Kelam, Geoffrey Van Orden, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marietje Schaake, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake és Carl Schlyter előterjesztik az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Eija-Riitta Korhola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mitro Repo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Posselt és Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Felszólal: Štefan Füle (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.2.6-i jegyzőkönyv, 16.3. pont .


16. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


16.1. A thaiföldi helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 és B7-0127/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0122/2014

(amely a B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 és B7-0127/2014):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg és Mitro Repo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula és Robert Rochefort, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Reinhard Bütikofer, Gerald Häfner, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda és Rui Tavares, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Charles Tannock és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2014)0107)

(A B7-0124/2014 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


16.2. Oktatáshoz való jog a Dnyeszteren túli régióban (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 és B7-0137/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0128/2014

(amely a B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0136/2014 és B7-0137/2014):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tadeusz Zwiefka, Gál Kinga, Tőkés László és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula és Marc Tarabella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula és Marielle de Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda és Rui Tavares, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2014)0108)

(A B7-0135/2014 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Cristian Dan Preda szóbeli módosításokat javasol a (4) bekezdéshez és az I. preambulumbekezdéshez, amit elfogadnak.

Mitro Repo szóbeli módosítást javasol az O. preambulumbekezdéshez, amit elfogadnak. Az így módosított O. preambulumbekezdést ezután elektronikus szavazással elutasítják.


16.3. Bahrein, különösen Nabíl Radzsab, Abdulhadi el-Kavadzsa és Ibrahim Sarif ügye (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0100/2014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014 és B7-0134/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0100/2014

(amely a B7-0100/2014, B7-0130/2014, B7-0133/2014 és B7-0134/2014):

előterjesztették a következő képviselők:

Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier és Salvador Sedó i Alabart, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg és Mitro Repo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula és Robert Rochefort, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert és Rui Tavares, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2014)0109)

(A B7-0121/2014 és B7-0132/2014 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

°
° ° °

Felszólal: Jean-Pierre Audy a többnyelvűség tiszteletben tartásával kapcsolatos hiányosságokról a plenáris üléseken (Az elnök tudomásul veszi).


17. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


18. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 48. cikke)

BUDG bizottság (az eljárási szabályzat 50. cikke)

- Tárgyalások a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről: levonandó tanulságok és következő lépések (2014/2005(INI))
vélemény: FEMM, EMPL, LIBE, REGI, AFCO

(Az Elnökök Értekezletének 2014. január 16-i határozatát követően)

EMPL bizottság

- A Trojka (EKB, Bizottság és IMF) szerepének és tevékenységeinek foglalkoztatási és szociális vonatkozásai az eurótérséggel kapcsolatos programban részt vevő országokra tekintettel (2014/2007(INI))
vélemény: ECON

(Az Elnökök Értekezletének 2013. december 12-i határozatát követően)

LIBE bizottság

- Az igazságszolgáltatás értékelése büntetőjogi és jogállamisággal kapcsolatos szempontok alapján (2014/2006(INI))
vélemény: JURI

(Az Elnökök Értekezletének 2014. január 16-i határozatát követően)

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 50. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2014. január 16-i határozatát követően)

- Tárgyalások a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről: levonandó tanulságok és következő lépések (2014/2005(INI))
utalva, illetékes: BUDG (az eljárási szabályzat 50. cikke)

vélemény: FEMM, EMPL, LIBE, REGI, AFCO

- az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló időközi jelentés - COM(2013)0534 - (2013/0255 APP).
utalva, illetékes: LIBE (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény BUDG, JURI, PETI, CONT (az eljárási szabályzat 50. cikke)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 97. cikke)

AFET bizottság

- Ajánlás a Tanács, a Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat számára az EU Iránnal kapcsolatos stratégiájára vonatkozóan (2014/2009(INI))

(Az Elnökök Értekezletének 2014. január 16-i határozatát követően)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 121. cikkének (3) bekezdése)

DEVE bizottság

- A Tanácshoz intézett ajánlás a fegyveres nem állami szereplők gyermekek védelmére vonatkozó humanitárius kötelezettségvállalásáról (2014/2012(INI))
vélemény: AFET

Határozat jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 127. cikke)

bizottság: AFCO

- Az átláthatósági nyilvántartásra vonatkozó intézményközi megállapodás módosítása (2014/2010 ACI)
(Az Elnökök Értekezletének 2014. január 13-i határozatát követően)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 202. cikke)

PETI bizottság

- A Petíciós Bizottság 2013. évi tevékenységeiről szóló éves jelentés (2014/2008(INI))

(Az Elnökök Értekezletének 2014. január 9-i határozatát követően)


19. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek Unión belüli kereskedelmi rendszeréhez piaci stabilizációs tartalék létrehozásáról és működtetéséről, valamint a 2003/87/EKirányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, JURI, ECON

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletének az 1308/2013/EU és az 1306/2013/EU rendeleteknek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához kapcsolódó támogatási program tekintetében történő módosításáról (COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

DEVE, CULT, ENVI, BUDG, CONT, REGI

- Javaslat a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendeletnek a gépjárművekből származó szennyezőanyag-kibocsátás csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2014)0028 - C7-0027/2014 - 2014/0012(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, IMCO, TRAN

- Javaslat az Európai Unió és a Török Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (10697/2012 - C7-0029/2014 - 2012/0122(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

2) a képviselők, állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 120. cikke)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Mumex-projekt európai kiterjesztéséről (B7-0052/2014)

utalva

illetékes :

CULT

vélemény :

TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai védelemről (B7-0053/2014)

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány az alapvető jogok helyzetéről Kínában és Hszü Csi-jung konkrét esetéről (B7-0054/2014)

utalva

illetékes :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a katasztrófareagálási kapacitásról (B7-0055/2014)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a vállalkozásokról és az oktatási rendszerekről (B7-0056/2014)

utalva

illetékes :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a szocsi olimpiai játékok biztonságáról (B7-0057/2014)

utalva

illetékes :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a közúti biztonságról (B7-0058/2014)

utalva

illetékes :

TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a csecsenföldi helyzetről (B7-0059/2014)

utalva

illetékes :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a mali helyzetről (B7-0060/2014)

utalva

illetékes :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány az elektromos árammal működő gépjárművekről és a feltöltésükhöz szükséges infrastruktúra-hálózatokról (B7-0061/2014)

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a halálbüntetésről az Egyesült Államokban és Edgar Tamayo Arias konkrét esetéről (B7-0062/2014)

utalva

illetékes :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kerékpárút-hálózatok támogatásáról (B7-0063/2014)

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a csoportos nemi erőszakról Indiában (B7-0064/2014)

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kasmíri helyzetről (B7-0065/2014)

utalva

illetékes :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány Bosznia-Hercegovina alkotmányának reformjáról (B7-0066/2014)

utalva

illetékes :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Panama-csatorna térségében fennálló válságról (B7-0067/2014)

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány az emberkereskedelemről és a prostitúció kihasználásáról (B7-0068/2014)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a globális vízkészletekről (B7-0069/2014)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Nemzeti Védelmi Bizottságának a Koreai Köztársasághoz intézett nyílt leveléről (B7-0070/2014)

utalva

illetékes :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány aktivisták elrablásáról Ukrajnában (B7-0076/2014)

utalva

illetékes :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a testnevelés támogatásáról (B7-0077/2014)

utalva

illetékes :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kóros elhízás veszélyéről az iskolás kor alatti kiskorúaknál (B7-0078/2014)

utalva

illetékes :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kóbor állatokról (B7-0079/2014)

utalva

illetékes :

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a harccsoportokról (B7-0080/2014)

utalva

illetékes :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Dél-kínai-tenger régiójának helyzetéről (B7-0081/2014)

utalva

illetékes :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a digitális eszközök kiskorúak általi túlzott használatához kapcsolódó kockázatokról (B7-0082/2014)

utalva

illetékes :

CULT

vélemény :

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a helyi dialektusok megőrzéséről (B7-0083/2014)

utalva

illetékes :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a halláskárosodás problémáját kezelő eszközökről az Európai Unióban (B7-0084/2014)

utalva

illetékes :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a KBVP-missziók átfogó stratégiai megközelítéséről (B7-0085/2014)

utalva

illetékes :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a szubszaharai Afrikában végrehajtott európai fellépésekről (B7-0092/2014)

utalva

illetékes :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről (TTIP) folyó tárgyalásokról (B7-0093/2014)

utalva

illetékes :

INTA

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány Barack Obama 2014. márciusi brüsszeli látogatásáról (B7-0095/2014)

utalva

illetékes :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kelet-európai helyzetről (B7-0096/2014)

utalva

illetékes :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a közép-ázsiai helyzetről (B7-0097/2014)

utalva

illetékes :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány az EULEX koszovói missziója személyzetének leépítéséről és a misszió lezárásáról (B7-0098/2014)

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

BUDG

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány az afganisztáni választásokról és Afganisztán jövőjéről (B7-0099/2014)

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a gyűlölet-bűncselekményekről (B7-0165/2014)

utalva

illetékes :

LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány az új tunéziai alkotmányról (B7-0166/2014)

utalva

illetékes :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a trojka által tervezett megszorító intézkedések jogosságáról (B7-0167/2014)

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a bitcoinról (B7-0168/2014)

utalva

illetékes :

ECON

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány Mali gazdasági helyzetéről (B7-0169/2014)

utalva

illetékes :

DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kiskorúak egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáféréséről (B7-0170/2014)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a laoszi vízenergia hasznosításáról (B7-0171/2014)

utalva

illetékes :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány az informatikára vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatos oktatásról (B7-0172/2014)

utalva

illetékes :

CULT

vélemény :

LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány az űrszemétről (B7-0173/2014)

utalva

illetékes :

ITRE


20. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 179. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


21. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2014. február 24-27.


22. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 16.20-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Keyser, Delli, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat