Indiċi 
Minuti
PDF 259kWORD 228k
Il-Ħamis, 6 ta' Frar 2014 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 3.Lejn l-eliminazzjoni tal-mutilazzjoni ġenitali femminili (dibattitu)
 4.Merħba
 5.Lejn l-eliminazzjoni tal-mutilazzjoni ġenitali femminili (kumplament tad-dibattitu)
 6.NAIADES II: Programm ta' azzjoni biex jappoġġa t-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni (dibattitu)
 7.Regoli uniformi u proċedura uniformi għar-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta’ Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni tal-Banek (dibattitu)
 8.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  
9.1.Riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta’ Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni tal-Banek ***I (votazzjoni)
  
9.2.L-indikazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini jew tal-post ta' provenjenza għal laħam frisk, imkessaħ jew iffriżat tal-majjal, tan-nagħaġ, tal-mogħoż u tat-tjur(votazzjoni)
  
9.3.Sistema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati (votazzjoni)
  
9.4.Deċiżjoni li ma ssirx oppożizzjoni għall-miżura ta' implimentazzjoni: il-volum ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra li għandhom jiġu rkantati fil-perjodu 2013-2020 (votazzjoni)
  
9.5.Is-sitwazzjoni fl-Ukraina (votazzjoni)
  
9.6.Is-sitwazzjoni fis-Sirja (votazzjoni)
  
9.7.Is-sitwazzjoni fl-Eġittu (votazzjoni)
  
9.8.Summit UE-Russja (votazzjoni)
  
9.9.Rapport ta' progress 2013 dwar il-Bosnja-Ħerzegovina (votazzjoni)
  
9.10.Rapport ta' progress 2013 dwar Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (votazzjoni)
  
9.11.Rapport ta' progress 2013 dwar il-Montenegro (votazzjoni)
  
9.12.Lejn l-eliminazzjoni tal-mutilazzjoni ġenitali femminili (votazzjoni)
  
9.13.NAIADES II: Programm ta' azzjoni biex jappoġġa t-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 14.Pożizzjoni tal-Kunsill fl-1 qari
 15.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
15.1.Is-sitwazzjoni fit-Tajlandja
  
15.2.Id-dritt għall-edukazzjoni fir-reġjun tat-Transnistrija
  
15.3.Il-Baħrejn, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab
 16.Ħin tal-votazzjonijiet
  
16.1.Is-sitwazzjoni fit-Tajlandja (votazzjoni)
  
16.2.Id-dritt għall-edukazzjoni fir-reġjun tat-Transnistrija (votazzjoni)
  
16.3.Il-Baħrejn, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (votazzjoni)
 17.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 18.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 19.Dokumenti mressqa
 20.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 21.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 22.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.


2. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Bi qbil mal-Artikolu 27 u 179(2) u (3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits informa lill-Awtorità baġitarja dwar il-proposta tiegħu għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 42/2013 (N7-0001/2014 – C7-0001/2014 – 2014/2000 (GBD)).

Bi qbil mal-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill informa lill-Awtorità baġitarja dwar il-proposta tiegħu għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 45/2013.

Bi qbil mal-Artikolu 50 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat tar-Reġjuni informa lill-Awtorità baġitarja dwar il-modifika għall-organigramma tiegħu għall-2014.


3. Lejn l-eliminazzjoni tal-mutilazzjoni ġenitali femminili (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000029/2014) imressqa minn Mikael Gustafsson, f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, lill-Kummissjoni: Lejn l-eliminazzjoni tal-mutilazzjoni ġenitali femminili (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014)

Inês Cristina Zuber (flok l-awtur) daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Mariya Gabriel f'isem il-Grupp PPE, Edite Estrela f'isem il-Grupp S&D, Angelika Werthmann f'isem il-Grupp ALDE, Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marina Yannakoudakis f'isem il-Grupp ECR, Martina Anderson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Claudio Morganti f'isem il-Grupp EFD, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Joanna Senyszyn, Cecilia Wikström, Emma McClarkin u Paul Murphy.

(Kumplament tad-dibattitu: punt 5 tal- Minuti ta' 6.2.2014)


4. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lill-membri tad-delegazzjoni tal-Assemblea Nazzjonali tar-Repubblika tal-Armenja, immexxija minn Samvel Farmanyan, li ħadu posthom fil-gallarija uffiċjali.


5. Lejn l-eliminazzjoni tal-mutilazzjoni ġenitali femminili (kumplament tad-dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000029/2014) imressqa minn Mikael Gustafsson, f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, lill-Kummissjoni: Lejn l-eliminazzjoni tal-mutilazzjoni ġenitali femminili (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014)

(Bidu tad-dibattitu: punt 3 tal- Minuti ta' 6.2.2014)

Interventi ta': Anna Maria Corazza Bildt, Zita Gurmai, Sarah Ludford, Edit Bauer, Iratxe García Pérez, Fiona Hall, Barbara Matera, Emer Costello, Elisabeth Morin-Chartier, Michael Cashman, Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati, Britta Thomsen u Andreas Mölzer.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Phil Prendergast u Phil Bennion.

Intervent ta': Štefan Füle.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata fi tmiem id-dibattitu, skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

- Mikael Gustafsson, f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, dwar il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Lejn l-eliminazzjoni tal-mutilazzjoni ġenitali femminili" (2014/2511(RSP)) (B7-0091/2014)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.12 tal- Minuti ta' 6.2.2014.


6. NAIADES II: Programm ta' azzjoni biex jappoġġa t-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000016/2014) imressqa minn Brian Simpson, f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, lill-Kummissjoni: NAIADES II - programm ta' azzjoni għall-appoġġ tat-trasport bil-passaġġi fuq l-ilma interni (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014)

Intervent ta': Mathieu Grosch f'isem il-Grupp PPE.

Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Ismail Ertug f'isem il-Grupp S&D, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, Eva Lichtenberger f'isem il-Grupp Verts/ALE, Peter van Dalen f'isem il-Grupp ECR, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Georgios Koumoutsakos, Silvia-Adriana Ţicău, Phil Bennion, Dominique Riquet, Franco Frigo, Hubert Pirker, Zita Gurmai u Seán Kelly.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ivana Maletić, Marino Baldini, Miloslav Ransdorf, Zbigniew Zaleski u Mairead McGuinness.

Intervent ta': Štefan Füle.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata fi tmiem id-dibattitu, skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

- Brian Simpson, f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, dwar NAIADES II – Programm ta' azzjoni biex jappoġġja t-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni 2013/3002(RSP) (B7-0094/2014)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.13 tal- Minuti ta' 6.2.2014.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 10.40 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 11.00)


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

7. Regoli uniformi u proċedura uniformi għar-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta’ Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni tal-Banek (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli uniformi u proċedura uniformi għar-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta’ Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni tal-Banek u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

Interventi ta': Corien Wortmann-Kool f'isem il-Grupp PPE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, Martin Callanan f'isem il-Grupp ECR, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Sampo Terho f'isem il-Grupp EFD, Dimitar Stoyanov Membru mhux affiljat, Sharon Bowles (President tal-Kumitat ECON) u Antolín Sánchez Presedo (li ssostitwixxa lir-Rapporteur).

Intervent ta': Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni).

Il-President għamel dikjarazzjoni qasira fl-għeluq tad-dibattitu, li fiha insista speċifikament fuq l-importanza ta' dan id-dossier u fuq ir-rwol tal-Parlament bħala koleġiżlatur;

Intervent ta': Herbert Reul dwar il-proċedura li ġiet segwita biex din il-kwistjoni tiġi ttrattat fil-plenarja (il-President ta xi spjegazzjonijiet dwar il-proċedura).

°
° ° °

Intervent ta': Konrad Szymański, li reġa' lura għall-fatt li lbieraħ, waqt il-ħin tal-votazzjoni, ma setax jintervjeni fil-ħin biex jirrakkomanda r-rifjut tar-rapport dwar qafas għall-politika tal-klima u tal-enerġija fl-2030 (punt 9.25 tal- Minuti ta' 5.2.2014) (Il-President indika li sar żball mis-servizzi u ressaq l-iskużi tiegħu).

Interventi ta': Seán Kelly li pprotesta kontra l-fatt li d-dibattitu dwar il-konsegwenzi gravi tal-maltemp f'diversi pajjiżi Ewropej tneħħa mill-aġenda, u Hannes Swoboda li spjega li ġa saret talba biex dan il-punt jiddaħħal fl-aġenda għas-sessjoni parzjali li jmiss.

Intervent ta': Bruno Gollnisch li reġa' lura għar-rimarki ta' Konrad Szymański u talab li l-votazzjoni tal-bieraħ ikkonċernata tiġi ripetuta (il-President wieġeb li r-riżultat tal-votazzjoni ġie stabbilit u fakkar fid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 171(5) tar-Regoli ta' Proċedura).

Id-dibattitu ngħalaq.


8. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President ta ġieħ lill-azzjoni tal-ġurnalisti li bħalissa qed jaħdmu fis-Sirja. Huwa fakkar li diversi ġurnalisti ġew assassinati f'dan il-pajjiż mill-2011, u li sittax attwalment qegħdin miżmuma bħala ostaġġi hemm. Hu talab li jinħelsu minnufih.


9. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


9.1. Riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta’ Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni tal-Banek ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli uniformi u proċedura uniformi għar-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta’ Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni tal-Banek u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2014)0095)

Sharon Bowles (President tal-Kumitat ECON) u Antolín Sánchez Presedo, f'isem ir-Rapporteur Elisa Ferreira, ipproponew li l-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva tiġi posposta bi qbil mal-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament approva l-proposta. Il-kwistjoni ġiet għalhekk irriferuta lill-kumitat responsabbli għal rieżami.

Interventi

Vicky Ford ipproponiet żewġ emendi orali għall-emenda 1, li ma nżammewx, peress li aktar minn 40 Membru opponewhom.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

°
° ° °

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lil Enrique V. Iglesias, Segretarju Ġenerali Ibero-Amerikan (SEGIB), li ħa postu fil-gallarija uffiċjali.

°
° ° °


9.2. L-indikazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini jew tal-post ta' provenjenza għal laħam frisk, imkessaħ jew iffriżat tal-majjal, tan-nagħaġ, tal-mogħoż u tat-tjur(votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0087/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0096)

Interventi

Daniel Caspary dwar il-votazzjoni.


9.3. Sistema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0089/2014

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Rifjut


9.4. Deċiżjoni li ma ssirx oppożizzjoni għall-miżura ta' implimentazzjoni: il-volum ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra li għandhom jiġu rkantati fil-perjodu 2013-2020 (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni B7-0090/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

Il-President ħabbar li l-Grupp EFD u ECR, kif ukoll Jacek Protasiewicz u tnejn u erbgħin Membru oħra qajmu oġġezzjoni għar-rakkomandazzjoni, bi qbil mal-Artikolu 87a(6), it-tielet inċiż, tar-Regoli ta' Proċedura.

Intervent ta': Zbigniew Ziobro (f'isem il-grupp) li talab li l-votazzjoni tiġi posposta, skont l-Artikolu 177(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament ma laqax it-talba.

RAKKOMANDAZZJONI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0097)


9.5. Is-sitwazzjoni fl-Ukraina (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014 u B7-0164/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0138/2014

(flok B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0163/2014 u B7-0164/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier u Inese Vaidere f'isem il-Grupp PPE;

Libor Rouček, Ana Gomes, Tonino Picula, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala u David Martin f'isem il-Grupp S&D;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula u Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE;

Rebecca Harms, Werner Schulz, Mark Demesmaeker, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda u Tarja Cronberg f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski u Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR;

Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD.

Adozzjoni (P7_TA(2014)0098)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0161/2014 waqgħet.)

Interventi

Helmut Scholz ippropona emenda orali għall-emenda 1, li nżammet.

Elmar Brok biex jagħti spjegazzjoni dwar il-paragrafu 14.


9.6. Is-sitwazzjoni fis-Sirja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014 u B7-0160/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0141/2014

(flok B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014 u B7-0160/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Krzysztof Lisek, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Francisco José Millán Mon, Alf Svensson, Jarosław Leszek Wałęsa, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Michèle Striffler, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michael Gahler, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Nadezhda Neynsky, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart u Marco Scurria f'isem il-Grupp PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ricardo Cortés Lastra, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, David Martin, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn u Boris Zala f'isem il-Grupp S&D;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula u Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE;

Isabelle Durant, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Rui Tavares, Hélène Flautre u Malika Benarab-Attou f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR;

Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz u Zbigniew Ziobro f'isem il-Grupp EFD.

Adozzjoni (P7_TA(2014)0099)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0157/2014 waqgħet.)


9.7. Is-sitwazzjoni fl-Eġittu (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014 u B7-0162/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0145/2014

(flok B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014 u B7-0154/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Marietta Giannakou, Davor Ivo Stier, Alf Svensson, Andrej Plenković, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ria Oomen-Ruijten, Peter Šťastný, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Salvador Sedó i Alabart, Roberta Angelilli u Andrzej Grzyb f'isem il-Grupp PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn u Boris Zala f'isem il-Grupp S&D;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Olle Schmidt, Louis Michel, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula u Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE;

Judith Sargentini u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki u Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR;

Fiorello Provera, Jaroslav Paška, Slavi Binev u Mara Bizzotto f'isem il-Grupp EFD.

Adozzjoni (P7_TA(2014)0100)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0162/2014 waqgħet.)


9.8. Summit UE-Russja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0149/2014, B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014 u B7-0159/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0149/2014

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0150/2014

(flok B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014 u B7-0159/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković u Salvador Sedó i Alabart f'isem il-Grupp PPE;

Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula u Michael Cashman f'isem il-Grupp S&D;

Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford u Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE;

Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR;

Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adozzjoni (P7_TA(2014)0101)


9.9. Rapport ta' progress 2013 dwar il-Bosnja-Ħerzegovina (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0074/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0102)

Interventi ta':

Bernd Posselt.


9.10. Rapport ta' progress 2013 dwar Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0073/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0103)


9.11. Rapport ta' progress 2013 dwar il-Montenegro (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0072/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0104)


9.12. Lejn l-eliminazzjoni tal-mutilazzjoni ġenitali femminili (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0091/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0105)


9.13. NAIADES II: Programm ta' azzjoni biex jappoġġa t-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0094/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0106)


10. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

(Ħin tal-votazzjonijiet tal-Erbgħa 5 ta' Frar 2014)

Rapport Georges Bach - A7-0020/2014
Rina Ronja Kari, Dubravka Šuica, Adam Bielan, Monika Smolková, Seán Kelly u Giommaria Uggias

Rapport Anne Delvaux - A7-0047/2014
Petri Sarvamaa, Adam Bielan, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola u Marisa Matias.

(Ħin tal-votazzjonijiet tal-Ħamis 6 ta' Frar 2014)

Rapport Elisa Ferreira - A7-0478/2013
Marisa Matias, Peter Jahr, Seán Kelly, Daniel Hannan, Syed Kamall u Marino Baldini

Is-sitwazzjoni fl-Ukraina - (2014/2547(RSP)) - RC-B7-0138/2014
Zdravka Bušić, Eija-Riitta Korhola, Csaba Sógor, Adam Bielan, Seán Kelly, Tatjana Ždanoka, Bernd Posselt u Daniel Hannan

Is-sitwazzjoni fis-Sirja - (2014/2531(RSP)) - RC-B7-0141/2014
Philip Claeys, Daniel Hannan u Tarja Cronberg

Is-sitwazzjoni fl-Eġittu - (2014/2532(RSP)) - RC-B7-0145/2014
Philip Claeys u Daniel Hannan

Summit UE-Russja - (2014/2533(RSP)) - RC-B7-0150/2014
Tatjana Ždanoka, Bernd Posselt u Daniel Hannan

Rapport ta' progress 2013 dwar il-Bosnja-Ħerzegovina - (2013/2884(RSP)) - B7-0074/2014
Philip Claeys, Bernd Posselt u Daniel Hannan

Rapport ta' progress 2013 dwar Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja - (2013/2883(RSP)) - B7-0073/2014
Zdravka Bušić u Bernd Posselt

Lejn l-eliminazzjoni tal-mutilazzjoni ġenitali femminili - (2014/2511(RSP)) - B7-0091/2014
Claudette Abela Baldacchino u Philip Claeys

NAIADES II: Programm ta' azzjoni biex jappoġġa t-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni - (2013/3002(RSP)) - B7-0094/2014
Seán Kelly.


11. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'Sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.40 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


13. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Grupp GUE/NGL, il-Parlament irratifika l-ħatriet li ġejjin:

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit: Rina Ronja Kari

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali: Rina Ronja Kari


14. Pożizzjoni tal-Kunsill fl-1 qari

Il-President ħabbar, skont l-Artikolu 61(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li rċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjoni li ġejja, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottaha, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar xi proċeduri sabiex jiġi applikat il-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tas-Serbja, min-naħa l-oħra (17930/1/2013 - C7-0028/2014 - 2011/0465(COD))
irreferut responsabbli: INTA

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu jiddekorri għalhekk minn għada, 7 ta' Frar 2014.


15. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal- Minuti ta' 4.2.2014.)


15.1. Is-sitwazzjoni fit-Tajlandja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 u B7-0127/2014 (2013/2551(RSP))

Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake u Reinhard Bütikofer ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Seán Kelly f'isem il-Grupp PPE, Mitro Repo f'isem il-Grupp S&D, Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, u Joanna Senyszyn.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg u Janusz Wojciechowski.

Intervent ta': Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 16.1 tal- Minuti ta' 6.2.2014.


15.2. Id-dritt għall-edukazzjoni fir-reġjun tat-Transnistrija

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 u B7-0137/2014 (2013/2552(RSP))

Mitro Repo, Elena Băsescu, Marie-Christine Vergiat, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Cristian Dan Preda u Reinhard Bütikofer, Renate Weber u Hiltrud Breyer ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Bernd Posselt, Bogusław Sonik u Monica Luisa Macovei.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Andrzej Grzyb u Rareş-Lucian Niculescu.

Intervent ta': Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 16.2 tal- Minuti ta' 6.2.2014.


15.3. Il-Baħrejn, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-01002014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014 u B7-0134/2014 (2013/2553(RSP))

Tunne Kelam, Geoffrey Van Orden, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marietje Schaake, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake u Carl Schlyter ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Eija-Riitta Korhola f'isem il-Grupp PPE, Mitro Repo f'isem il-Grupp S&D, Bernd Posselt u Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Intervent ta': Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 16.3 tal- Minuti ta' 6.2.2014.


16. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


16.1. Is-sitwazzjoni fit-Tajlandja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 u B7-0127/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0122/2014

(flok B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 u B7-0127/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE;

Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg u Mitro Repo f'isem il-Grupp S&D;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula u Robert Rochefort f'isem il-Grupp ALDE;

Reinhard Bütikofer, Gerald Häfner, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda u Rui Tavares f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Charles Tannock u Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR.

Adozzjoni (P7_TA(2014)0107)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0124/2014 waqgħet.)


16.2. Id-dritt għall-edukazzjoni fir-reġjun tat-Transnistrija (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 u B7-0137/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0128/2014

(flok B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0136/2014 u B7-0137/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tadeusz Zwiefka, Kinga Gál, László Tőkés u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula u Marc Tarabella f'isem il-Grupp S&D;

Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula u Marielle de Sarnez f'isem il-Grupp ALDE;

Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda u Rui Tavares f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski u Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR.

Adozzjoni (P7_TA(2014)0108)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0135/2014 waqgħet.)

Interventi

Cristian Dan Preda ppropona żewġ emendi orali fil-paragrafu 4 fil-premessa I, li ġew aċċettati.

Mitro Repo ppropona emenda orali fil-premessa O, li ġiet aċċettata. Il-premessa O ġiet b'hekk emendata mbagħad ġiet miċħuda b'votazzjoni elettronika.


16.3. Il-Baħrejn, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0100/2014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014 u B7-0134/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0100/2014

(flok B7-0100/2014, B7-0130/2014, B7-0133/2014 u B7-0134/2014):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier u Salvador Sedó i Alabart f'isem il-Grupp PPE.

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg u Mitro Repo f'isem il-Grupp S&D.

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula u Robert Rochefort f'isem il-Grupp ALDE.

Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert u Rui Tavares f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P7_TA(2014)0109)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0121/2014 u B7-0132/2014 waqgħu.)

°
° ° °

Intervent ta': Jean-Pierre Audy biex jiddenunzja ċerti nuqqasijiet fir-rispett tal-multilingwiżmu fil-plenarja (il-President ħadet nota ta' dan).


17. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'Sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


18. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat BUDG

- Negozjati dwar il-QFP 2014-2020: it-tagħlimiet li għandhom jinsiltu u t-triq 'il quddiem (2014/2005(INI))
opinjoni: FEMM, EMPL, LIBE, REGI, AFCO (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tas-16.01.2014)

Kumitat EMPL

- Aspetti soċjali u tal-impjieg tar-rwol u l-attivitajiet tat-Trojka (BĊE, Kummissjoni u FMI) fir-rigward tal-pajjiżi tal-programm taż-żona tal-euro (2014/2007(INI))
opinjoni: ECON
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tas-12.12.2013)

Kumitat LIBE

- Evalwazzjoni tal-ġustizzja fir-rigward tal-ġustizzja kriminali u l-istat tad-dritt (2014/2006(INI))
opinjoni: JURI
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tas-16.01.2014)

Kumitati assoċjati (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tas-16/01/2014)

- Negozjati dwar il-QFP 2014-2020: it-tagħlimiet li għandhom jinsiltu u t-triq 'il quddiem (2014/2005(INI))
irreferut responsabbli: BUDG (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: FEMM, EMPL, LIBE, REGI, AFCO (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Rapport interim dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew - COM(2013)0534 - (2013/0255 APP).
irreferut responsabbli: LIBE (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: BUDG, JURI, PETI, CONT (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 97 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFET

- Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna dwar l-istrateġija tal-UE rigward l-Iran (2014/2009(INI))
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 16.01.2014)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 121(3) tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat DEVE

- Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar l-impenn umanitarju ta' atturi mhux statali armati fil-qasam tal-protezzjoni tat-tfal (2014/2012(INI))
(opinjoni: AFET)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 127 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat: AFCO

- Modifika tal-ftehim interistituzzjonali dwar ir-reġistru ta' trasparenza (2014/2010(ACI))
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Bureau tat-13.01.2014)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 202 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat PETI

- Rapport Annwali tal-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-2013 (2014/2008(INI))
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-09.01.2014)


19. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment u t-tħaddim ta’ riżerva tal-istabbiltà tas-suq għall-iskema ta’ negozjar tal-emmissjonijiet tal-gassijiet serra tal-Unjoni u li temenda d-Direttiva2003/87/KE (COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, JURI, ECON

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru1308/2013 u r-Regolament (UE) Nru1306/2013 fir-rigward tal-iskema għall-għajnuna għall-provvista ta’ frott u ħaxix, banana u ħalib fl-istabbilimenti edukattivi (COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

DEVE, CULT, ENVI, BUDG, CONT, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru715/2007 u (KE) Nru595/2009 fir-rigward tat-tnaqqis ta’ emissjonijiet ta’ sustanzi niġġiesa minn vetturi tat-triq (COM(2014)0028 - C7-0027/2014 - 2014/0012(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, IMCO, TRAN

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tat-Turkija dwar ir-riammissjoni ta’ persuni li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni (10697/2012 - C7-0029/2014 - 2012/0122(NLE))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

2) mill-Membri, il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-estensjoni fl-Ewropa tal-proġett Mumex (B7-0052/2014)

irreferut

responsabbli :

CULT

opinjoni :

TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-difiża Ewropea (B7-0053/2014)

irreferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-drittijiet fundamentali fiċ-Ċina u b'mod partikolari l-każ ta' Xu Zhiyong (B7-0054/2014)

irreferut

responsabbli :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kapaċità ta' reazzjoni għad-diżastri (B7-0055/2014)

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-impriżi u s-sistemi edukattivi (B7-0056/2014)

irreferut

responsabbli :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sigurtà tal-Logħob Olimpiku f'Sochi (B7-0057/2014)

irreferut

responsabbli :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sigurtà fit-toroq (B7-0058/2014)

irreferut

responsabbli :

TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni fiċ-Ċeċenja (B7-0059/2014)

irreferut

responsabbli :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni fil-Mali (B7-0060/2014)

irreferut

responsabbli :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-vetturi u n-netwerks infrastrutturali ta' riforniment elettriku (B7-0061/2014)

irreferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-piena tal-mewt fl-Istati Uniti u b'mod partikolari l-każ ta' Edgar Tamayo Arias (B7-0062/2014)

irreferut

responsabbli :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni tan-netwerks għaċ-ċiklisti (B7-0063/2014)

irreferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-prattiki ta' stupru minn grupp fl-Indja (B7-0064/2014)

irreferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni fil-Kashmir (B7-0065/2014)

irreferut

responsabbli :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riforma tal-Karta Kostituzzjonali tal-Bosnja-Ħerzegovina (B7-0066/2014)

irreferut

responsabbli :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kriżi tal-kanal ta' Panama (B7-0067/2014)

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-traffikar tal-bnedmin u l-isfruttament tal-prostituzzjoni (B7-0068/2014)

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riżorsi dinjin tal-ilma (B7-0069/2014)

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ittra miftuħa mill-Kummissjoni Nazzjonali tad-Difiża tar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea lir-Repubblika tal-Korea (B7-0070/2014)

irreferut

responsabbli :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħtif ta' attivisti fl-Ukraina (B7-0076/2014)

irreferut

responsabbli :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni tal-edukazzjoni fiżika (B7-0077/2014)

irreferut

responsabbli :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riskju ta' obeżità f'minuri ta' età preskolastika (B7-0078/2014)

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-annimali li jiġġerrew fit-toroq (B7-0079/2014)

irreferut

responsabbli :

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-gruppi tattiċi (B7-0080/2014)

irreferut

responsabbli :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni fil-Baħar taċ-Ċina tan-Nofsinhar (B7-0081/2014)

irreferut

responsabbli :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riskji marbuta mal-użu eċċessiv tal-għodod diġitali minn minuri (B7-0082/2014)

irreferut

responsabbli :

CULT

opinjoni :

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-preservazzjoni tad-djaletti lokali (B7-0083/2014)

irreferut

responsabbli :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-diżabilità tas-smigħ fl-Unjoni Ewropea (B7-0084/2014)

irreferut

responsabbli :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar approċċ strateġiku komprensiv għall-missjonijiet PSDK (B7-0085/2014)

irreferut

responsabbli :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-azzjoni Ewropea fl-Afrika sub-Saħarjana (B7-0092/2014)

irreferut

responsabbli :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-negozjati TTIP (B7-0093/2014)

irreferut

responsabbli :

INTA

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żjara ta' Barack Obama fi Brussell f'Marzu 2014 (B7-0095/2014)

irreferut

responsabbli :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni fl-Ewropa tal-Lvant (B7-0096/2014)

irreferut

responsabbli :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni fl-Asja Ċentrali (B7-0097/2014)

irreferut

responsabbli :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tnaqqis tal-persunal tal-missjoni EULEX Kosovo u t-tmiem tal-missjoni (B7-0098/2014)

irreferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

BUDG

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-elezzjonijiet politiċi u l-futur tal-Afganistan (B7-0099/2014)

irreferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-reati ta' mibegħda (B7-0165/2014)

irreferut

responsabbli :

LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kostituzzjoni l-ġdida tat-Tuneżija (B7-0166/2014)

irreferut

responsabbli :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-leġittimità tal-miżuri ta' awsterità mressqa mit-Trojka (B7-0167/2014)

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Bitcoin (B7-0168/2014)

irreferut

responsabbli :

ECON

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni ekonomika tal-Mali (B7-0169/2014)

irreferut

responsabbli :

DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-aċċess indaqs għall-kura tas-saħħa għall-minorenni (B7-0170/2014)

irreferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-isfruttament tal-enerġija idroelettrika fil-Laos (B7-0171/2014)

irreferut

responsabbli :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-edukazzjoni fl-aspetti legali tal-informatika (B7-0172/2014)

irreferut

responsabbli :

CULT

opinjoni :

LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-residwi spazjali (B7-0173/2014)

irreferut

responsabbli :

ITRE


20. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 179(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


21. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 24 sad-data 27 ta' Frar 2014.


22. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Keyser, Delli, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza