Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 24 februari 2014 - Straatsburg

3. Verklaringen van de Voorzitter
Volledige verslagen

De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij de balans opmaakt van de huidige situatie in Oekraïne en met name de solidariteit van het Parlement betuigt met het Oekraïense volk; hij veroordeelt de recente gewelddadigheden in het land.

Voorts zegt de Voorzitter verheugd te zijn over de vrijlating van Ioulia Timosjenko, mede dankzij de inzet van Pat Cox, oud- voorzitter van het Parlement, en Aleksander Kwaśniewski, voormalig president van Polen.

Hij onderstreept dat thans de stabiliteit en de eenheid van het land, alsook de nationale verzoening van prioritair belang zijn en wijst erop dat het Parlement woensdag na terugkeer van de delegatie ad hoc uit Kiev de situatie in Oekraïne zal bespreken.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht ter nagedachtenis van de slachtoffers die in de strijd voor democratie en vrijheid zijn omgekomen.

°
° ° °

De Voorzitter legt voorts een verklaring af waarin hij zijn medeleven betuigt met de families van de slachtoffers van het tragische ongeluk voor de kust van Kerala, India, op 15 februari 2012. Hij herinnert tegelijkertijd aan het lot van twee Italiaanse mariniers, Massimiliano Latorre en Salvatore Girone, die al meer dan twee jaar door de Indiase autoriteiten worden vastgehouden.

De Voorzitter verzoekt de Indiase autoriteiten het internationaal recht toe te passen, wijst opnieuw op de inspanningen van Italië en de Europese Unie om piraterij overal ter wereld tegen te gaan en herinnert eraan dat de betrekkingen tussen de Europese Unie en India gebaseerd moeten zijn op wederzijds vertrouwen, het naleven van de rechtsbeginselen, diplomatie en dialoog. Hij betuigt voorts zijn medeleven met de twee gevangenzittende Italiaanse burgers.

Juridische mededeling - Privacybeleid