Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

4. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να επικυρώσει την εντολή της Rina Ronja Kari, με ισχύ από την 5η Φεβρουαρίου 2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου