Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 24. helmikuuta 2014 - Strasbourg

5. Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla)

Asiasta vastaavat valiokunnat ovat välittäneet seuraavat oikaisut Euroopan parlamentin hyväksymiin teksteihin:

- Oikaisu P7_TA-PROV(2013)0552(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 11. joulukuuta 2013 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles 2020 -ohjelma) ja neuvoston päätösten 2001/923/EY, 2001/924/EY, 2006/75/EY, 2006/76/EY, 2006/849/EY ja 2006/850/EY kumoamisesta (P7_TA-PROV(2013)0552) (COM(2011)0913 – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD))

- Oikaisu P7_TA-PROV(2013)0565(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 11. joulukuuta 2013 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi unionin ulkoisen toiminnan välineiden täytäntöönpanoa koskevista yhteisistä säännöistä ja menettelyistä (P7_TA-PROV(2013)0565) - (COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD))

- Oikaisu P7_TA-PROV(2013)0566(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 11. joulukuuta 2013 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi vakautta ja rauhaa edistävän välineen perustamisesta (P7_TA-PROV(2013)0566) (COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD))

- Oikaisu P7_TA-PROV(2013)0567(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 11. joulukuuta 2013 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan naapuruusvälineen perustamisesta (P7_TA-PROV(2013)0567) - (COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

- Oikaisu P7_TA-PROV(2013)0568(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 11. joulukuuta 2013 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) (P7_TA-PROV(2013)0568) - (COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))

- Oikaisu P7_TA-PROV(2013)0569(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 11. joulukuuta 2013 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kumppanuusvälineen perustamisesta kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten (P7_TA-PROV(2013)0569) - (COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))

- Oikaisu P7_TA-PROV(2013)0570(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 11. joulukuuta 2013 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä (P7_TA-PROV(2013)0570) (COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD))

- Oikaisu P7_TA-PROV(2013)0571(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 11. joulukuuta 2013 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta kaudelle 2014–2020 (P7_TA-PROV(2013)0571) (COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))

- Oikaisu P7_TA-PROV(2014)0026(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 15. tammikuuta 2014 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (P7_TA-PROV(2014)0026) (COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))

Oikaisut ovat saatavilla ”Séance en direct” -sivustolla tämän istuntojakson ajan.

Työjärjestyksen 216 artiklan 4 kohdan mukaisesti oikaisut katsotaan hyväksytyiksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö