Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2014 m. vasario 24 d. - Strasbūras

5. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)

Atsakingi komitetai perdavė šiuos Europos Parlamento priimtų tekstų klaidų ištaisymus:

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2013 m. gruodžio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo nustatoma mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles 2020“) ir panaikinami Tarybos sprendimai 2001/923/EB, 2001/924/EB, 2006/75/EB, 2006/76/EB, 2006/849/EB ir 2006/850/EB, klaidų ištaisymas P7_TA-PROV(2013)0552(COR01) (P7_TA-PROV(2013)0552) (COM(2011)0913 – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD))

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2013 m. gruodžio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo nustatomos bendros Sąjungos išorės veiksmų finansavimo priemonių įgyvendinimo taisyklės ir procedūros, klaidų ištaisymas P7_TA-PROV(2013)0565(COR01) (P7_TA-PROV(2013)0565) - (COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD))

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2013 m. gruodžio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo nustatoma priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, klaidų ištaisymas P7_TA-PROV(2013)0566(COR01) (P7_TA-PROV(2013)0566) (COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD))

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2013 m. gruodžio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo sukuriama Europos kaimynystės priemonė, klaidų ištaisymas P7_TA-PROV(2013)0567(COR01) (P7_TA-PROV(2013)0567) - (COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2013 m. gruodžio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo nustatoma Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP II), klaidų ištaisymas P7_TA-PROV(2013)0568(COR01) (P7_TA-PROV(2013)0568) - (COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2013 m. gruodžio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo nustatoma bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonė, klaidų ištaisymas P7_TA-PROV(2013)0569(COR01) (P7_TA-PROV(2013)0569) - (COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2013 m. gruodžio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo nustatoma demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonė, klaidų ištaisymas P7_TA-PROV(2013)0570(COR01) (P7_TA-PROV(2013)0570) (COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD))

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2013 m. gruodžio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo nustatoma vystomojo bendradarbiavimo finansinė priemonė 2014 – 2020 m. laikotarpiui, klaidų ištaisymas P7_TA-PROV(2013)0571(COR01) (P7_TA-PROV(2013)0571) (COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2014 m. sausio 15 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/.../ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB, klaidų ištaisymas P7_TA-PROV(2014)0026(COR01) (P7_TA-PROV(2014)0026) (COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))

Su klaidų ištaisymais galima susipažinti tinklalapyje Séance en direct, kol vyks ši mėnesinė sesija.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 4 dalį šie klaidų ištaisymai laikomi patvirtintais, jeigu per dvidešimt keturias valandas kuri nors frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašo dėl jų balsuoti.

Teisinė informacija - Privatumo politika