Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 24. februar 2014 - Strasbourg

5. Popravki (člen 216 Poslovnika)

Pristojni odbori so posredovali naslednje popravke besedil, ki jih je sprejel Evropski parlament.

- Popravek P7_TA-PROV(2013)0552(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi dne 11. decembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem (program „Pericles 2020“) in razveljavitvi sklepov Sveta 2001/923/ES, 2001/924/ES, 2006/75/ES, 2006/76/ES, 2006/849/ES in 2006/850/ES (P7_TA-PROV(2013)0552) (COM(2011)0913 – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD))

- Popravek P7_TA-PROV(2013)0565(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. decembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za zunanje delovanje (P7_TA-PROV(2013)0565) - (COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD))

- Popravek P7_TA-PROV(2013)0566(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi dne 11. decembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru (P7_TA-PROV(2013)0566) (COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD))

- Popravek P7_TA-PROV(2013)0567(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi dne 11. decembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega instrumenta sosedstva (P7_TA-PROV(2013)0567) - (COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

- Popravek P7_TA-PROV(2013)0568(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi dne 11. decembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II) (P7_TA-PROV(2013)0568) - (COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))

- Popravek P7_TA-PROV(2013)0569(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi dne 11. decembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami (P7_TA-PROV(2013)0569) - (COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))

- Popravek P7_TA-PROV(2013)0570(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi dne 11. decembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu (P7_TA-PROV(2013)0570) (COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD))

- Popravek P7_TA-PROV(2013)0571(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. decembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja za obdobje 2014-2020 (P7_TA-PROV(2013)0571) (COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))

- Popravek P7_TA-PROV(2014)0026(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi dne 15. januarja 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (P7_TA-PROV(2014)0026) (COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))

Popravki so do konca tega delnega zasedanja na razpolago na spletni strani Séance en direct.

V skladu s členom 216(4) Poslovnika se šteje, da so ti popravki sprejeti, če politična skupina ali vsaj štirideset poslancev najkasneje v štiriindvajsetih urah ne zahteva glasovanja o njih.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov