Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 24. veebruar 2014 - Strasbourg

10. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Parlamendile on edastatud järgmise delegeeritud õigusakti projekt:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/87/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad finantskonglomeraatide kapitali adekvaatsuse nõuete arvutamise meetodite kohaldamist C(2014)00139 - 2014/2572(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: üks kuu alates kättesaamise kuupäevast 28. jaanuaril 2014.

Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine: Euroopa Parlamendi taotluse alusel üks lisakuu.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

Õigusteave - Privaatsuspoliitika