Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2014 m. vasario 24 d. - Strasbūras

10. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)

Parlamentui buvo perduotas šis deleguotojo akto projektas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. .../..., kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/87/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.575/2013 nuostatos dėl techninių reguliavimo standartų, pagal kuriuos taikomi finansinių konglomeratų kapitalo pakankamumo reikalavimų skaičiavimo metodai (C(2014)00139 – 2014/2572(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: vienas mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. sausio 28 d.

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar vienas mėnuo, paprašius Europos Parlamentui.

perduota atsakingam komitetui: ECON

Teisinė informacija - Privatumo politika