Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2014. gada 24. februāris - Strasbūra

10. Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)

Deleģētā akta projekts, kuram ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/87/ES un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas nepieciešami, lai piemērotu kapitāla pietiekamības prasību aprēķināšanas metodes finanšu konglomerātiem (C(2014)00139 – 2014/2572(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: viens mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 28. janvāri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu viens mēnesis pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

Juridisks paziņojums - Privātuma politika