Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 24 februarie 2014 - Strasbourg

10. Acte delegate [articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următorul proiect de act delegat a fost transmis Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru aplicarea metodelor de calculare a cerințelor privind rata de adecvare a capitalului pentru conglomeratele financiare C(2014)00139 - 2014/2572(DEA)

Termen pentru prezentarea obiecțiilor: o lună de la data primirii la 28 ianuarie 2014.

Prelungirea termenului pentru formularea obiecțiilor: o lună în plus, la cererea Parlamentului European.

retrimis fond: ECON

Aviz juridic - Politica de confidențialitate