Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 24. februar 2014 - Strasbourg

10. Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)

Osnutek delegiranega akta, za katerega je bil rok za nasprotovanje podaljšan:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe(EU) št.575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za uporabo metod za izračun kapitalskih zahtev za finančne konglomerate (C(2014)00139 – 2014/2572(DEA))

Rok za nasprotovanje: en mesec od datuma prejema dne 28. januarja 2014.

Podaljšanje roka za nasprotovanje: en dodatni mesec na pobudo Evropskega parlamenta.

posredovano pristojni: ECON

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov