Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 24. februar 2014 - Strasbourg

11. Høring af de øvrige institutioner

Formanden havde i overensstemmelse med traktatens artikel 336 hørt Domstolen og Revisionsretten om:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD))

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2012 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner (COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD)).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik