Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 24. veebruar 2014 - Strasbourg

11. Konsultatsioonid teiste institutsioonidega

Euroopa Parlamendi president konsulteeris aluslepingu artikli 336 kohaselt Euroopa Kohtu ja Euroopa Kontrollikojaga seoses järgmiste dokumentidega:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse 1. juulist 2011 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD));

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse alates 1. juulist 2012 Euroopa Liidu amentike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente (COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD)).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika