Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 24. helmikuuta 2014 - Strasbourg

11. Muiden toimielinten kuuleminen

Tuomioistuimen ja tilintarkastustuomioistuimen kuuleminen.

Puhemies on kuullut tuomioistuinta ja tilintarkastustuomioistuinta perussopimuksen 336 artiklan määräysten mukaisesti seuraavista ehdotuksista:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2011 (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD))

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2012 (COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD)).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö