Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 24 februari 2014 - Strasbourg

11. Hörande av andra institutioner

Hörande av EU-domstolen och Revisionsrätten.

I enlighet med bestämmelserna i artikel 336 i EUF-fördraget har talmannen hört EU-domstolen och Revisionsrätten om följande:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2011 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD))

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2012 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna (COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD)).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy