Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 24. veljače 2014. - Strasbourg

12. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 115. Poslovnika):

- (O-000001/2014) koje je postavio Jarosław Leszek Wałęsa, u ime Odbora PECH, Komisiji: Pravni status arhipelaga Svalbard i njegovih ribolovnih resursa (2014/2506(RSP)) (B7-0107/2014)

- (O-000028/2014) koje je postavio Juan Fernando López Aguilar, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Budućnost vizne politike EU-a (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti