Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 24 februari 2014 - Strasbourg

12. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 115 i arbetsordningen):

- (O-000001/2014) från Jarosław Leszek Wałęsa, för utskottet PECH, till kommissionen: Rättslig status för Svalbard och dess fiskeresurser (2014/2506(RSP)) (B7-0107/2014)

- (O-000028/2014) från Juan Fernando López Aguilar, för utskottet LIBE, till kommissionen: Framtiden för EU:s viseringspolitik (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy