Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0081(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0377/2013

Texte depuse :

A7-0377/2013

Dezbateri :

PV 24/02/2014 - 21
CRE 24/02/2014 - 21

Voturi :

PV 25/02/2014 - 5.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0122

Proces-verbal
Luni, 24 februarie 2014 - Strasbourg

21. Condițiile de intrare și ședere a resortisanților țărilor terțe ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată și neremunerată, servicii de voluntariat și muncă au pair (reformare) [COM(2013)0151 - C7-0080/2013- 2013/0081(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Cecilia Wikström (A7-0377/2013)

Cecilia Wikström şi-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Antigoni Papadopoulou (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Dimitar Stoyanov (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Dimitar Stoyanov, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, Kyriacos Triantaphyllides, în numele Grupului GUE/NGL, Hans-Peter Martin, neafiliat, Sari Essayah, Claude Moraes, Janusz Wojciechowski, Seán Kelly şi Ruža Tomašić.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dubravka Šuica, Tonino Picula, Andrew Henry William Brons, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Jean Lambert, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Andrej Plenković şi João Ferreira.

A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

Au intervenit: Mairead McGuinness şi Franz Obermayr cu privire la procedura catch the eye” (președinta a lut act de observațiile vorbitorilor).

Au intervenit: Cecilia Malmström şi Cecilia Wikström.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.13 al PV din 25.2.2014.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate