Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0245(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0158/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0158/2013

Συζήτηση :

PV 24/02/2014 - 22
CRE 24/02/2014 - 22

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2014 - 5.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0123

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

22. Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας - EU Aid Volunteers [COM(2012)0514 - C7-0303/2012- 2012/0245(COD)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Michèle Striffler (A7-0158/2013)

Η Michèle Striffler παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Kristalina Georgieva (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι María Muñiz De Urquiza (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Corina Creţu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bill Newton Dunn, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Alf Svensson, Ricardo Cortés Lastra, Cristian Dan Preda και Αντιγόνη Παπαδοπούλου.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Monika Panayotova, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, João Ferreira, Seán Kelly, Franz Obermayr, Dubravka Šuica, Iosif Matula, Krisztina Morvai, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Newton Dunn, Andrej Plenković και Davor Ivo Stier.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva και Michèle Striffler.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου