Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 24. února 2014 - Štrasburk

23. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
Doslovné záznamy

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležitou otázku politické povahy, vystoupili podle článku 150 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Rareş-Lucian Niculescu, Elena Băsescu, Catherine Stihler, Jelko Kacin, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Marek Henryk Migalski, Nikola Vuljanić, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons a Monica Luisa Macovei.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Jorgo Chatzimarkakis, Mirosław Piotrowski, Paul Nuttall, Dubravka Šuica, Andrés Perelló Rodríguez, Marian Harkin, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Tonino Picula, Rosa Estaràs Ferragut, María Irigoyen Pérez, Anna Záborská, Josefa Andrés Barea, Mairead McGuinness a József Szájer.

Právní upozornění - Ochrana soukromí