Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 24 februarie 2014 - Strasbourg

23. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
Stenograma

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 150 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care au dorit să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Rareş-Lucian Niculescu, Elena Băsescu, Catherine Stihler, Jelko Kacin, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Marek Henryk Migalski, Nikola Vuljanić, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons şi Monica Luisa Macovei.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

Au intervenit: Jorgo Chatzimarkakis, Mirosław Piotrowski, Paul Nuttall, Dubravka Šuica, Andrés Perelló Rodríguez, Marian Harkin, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Tonino Picula, Rosa Estaràs Ferragut, María Irigoyen Pérez, Anna Záborská, Josefa Andrés Barea, Mairead McGuinness şi József Szájer.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate