Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2004(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0075/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0075/2014

Συζήτηση :

PV 24/02/2014 - 24
CRE 24/02/2014 - 24

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2014 - 5.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0126

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

24. Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών [2013/2004(INL)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)

Η Antonyia Parvanova προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Roberta Angelilli, Biljana Borzan, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Elena Băsescu και Marusya Lyubcheva.

Παρεμβαίνει η Kristalina Georgieva (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου