Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Esmaspäev, 24. veebruar 2014 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Volituste kontrollimine
 5.Parandused (kodukorra artikkel 216)
 6.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus
 7.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotluse järgsed meetmed
 8.Presidentuuri teadaanne
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 74)
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 11.Konsultatsioonid teiste institutsioonidega
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 13.Petitsioonid
 14.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 15.Esitatud dokumendid
 16.Tööplaan
 17.Uute sõiduautode CO2-heite vähendamise 2020. aasta sihttase ***I (arutelu)
 18.Ühenduse kaubamärk ***I - Kaubamärke käsitlevad liikmesriikide õigusaktid ***I (arutelu)
 19.Kriminaaltulu arestimine ja konfiskeerimine ***I (arutelu)
 20.Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse amet (Europol) ***I (arutelu)
 21.Kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja seal elamise tingimused ***I (arutelu)
 22.Euroopa vabatahtlik humanitaarkorpus ***I (arutelu)
 23.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 24.Naistevastase vägivalla vastane võitlus (lühiettekanne)
 25.Seksuaalne ärakasutamine ja prostitutsioon ning nende mõju soolisele võrdõiguslikkusele (lühiettekanne)
 26.Seadusandlike volituste delegeerimine ja komisjoni rakendamisvolituste täitmine (lühiettekanne)
 27.Järgmise istungi päevakord
 28.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (177 kb) Kohalolijate nimekiri (54 kb) 
 
Protokoll (147 kb) Kohalolijate nimekiri (35 kb) 
 
Protokoll (242 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika