Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 24. helmikuuta 2014 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Valtakirjojen tarkastus
 5.Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla)
 6.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 7.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskevan pyynnön johdosta toteutetut toimet
 8.Puhemiehen ilmoitus
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)
 10.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 11.Muiden toimielinten kuuleminen
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 13.Vetoomukset
 14.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 15.Vastaanotetut asiakirjat
 16.Käsittelyjärjestys
 17.Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet vuoteen 2020 mennessä ***I (keskustelu)
 18.Yhteisön tavaramerkki ***I - Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntö ***I (keskustelu)
 19.Rikoshyödyn jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen ***I (keskustelu)
 20.Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirasto (Europol) ***I (keskustelu)
 21.Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset ***I (keskustelu)
 22.Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot ***I (keskustelu)
 23.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 24.Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta (lyhyt esittely)
 25.Seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutus sukupuolten tasa-arvoon (lyhyt esittely)
 26.Säädösvallan siirto ja komission täytäntöönpanovallan käyttö (lyhyt esittely)
 27.Seuraavan istunnon esityslista
 28.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (183 kb) Läsnäololista (54 kb) 
 
Pöytäkirja (152 kb) Läsnäololista (35 kb) 
 
Pöytäkirja (246 kb) Läsnäololista (62 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö