Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Pirmdiena, 2014. gada 24. februāris - Strasbūra
 1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.Pilnvaru pārbaude
 5.Kļūdu labojumi (Reglamenta 216. pants)
 6.Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti
 7.Saistībā ar pieprasījumu aizstāvēt deputāta imunitāti veiktie pasākumi
 8.Sēdes vadītāja paziņojums
 9.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 74. pants)
 10.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 11.Apspriešanās ar citām iestādēm
 12.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 13.Lūgumraksti
 14.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 15.Dokumentu iesniegšana
 16.Darba kārtība
 17.Jaunu vieglo automobiļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020. gadam ***I (debates)
 18.Kopienas preču zīme ***I - Dalībvalstu tiesību akti attiecībā uz preču zīmēm ***I (debates)
 19.Noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšana un konfiskācija ***I (debates)
 20.Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropols) ***I (debates)
 21.Nosacījumi attiecībā uz trešo valstu pilsoņu ieceļošanu un uzturēšanos ***I (debates)
 22.Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpuss ***I (debates)
 23.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 24.Vardarbības pret sievietēm apkarošana (īss izklāsts)
 25.Seksuālā izmantošana un prostitūcija un tās ietekme uz dzimumu līdztiesību (īss izklāsts)
 26.Likumdošanas pilnvaru deleģēšana un Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošana (īss izklāsts)
 27.Nākamās sēdes darba kārtība
 28.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (183 kb) Apmeklējumu reģistrs (54 kb) 
 
Protokols (195 kb) Apmeklējumu reģistrs (35 kb) 
 
Protokols (248 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika