Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
It-Tnejn, 24 ta' Frar 2014 - Strasburgu
 1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 3.Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza
 4.Verifika tal-kredenzjali
 5.Corrigenda (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Talba għall-ħarsien tal-immunità Parlamentari
 7.Azzjonijiet meħuda għal talba għall-ħarsien tal-immunità Parlamentari
 8.Avviż mill-Presidenza
 9.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 74 tar-Regoli ta' Proċedura)
 10.Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)
 11.Konsultazzjoni ta' istituzzjonijiet oħra
 12.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 13.Petizzjonijiet
 14.Trażmissjoni ta' testi ta' ftehimiet mill-Kunsill
 15.Dokumenti mressqa
 16.Ordni tal-ħidma
 17.Il-mira għall-2020 li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 minn karozzi ġodda tal-passiġġieri ***I (dibattitu)
 18.Trade mark Komunitarja ***I - Il-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks ***I (dibattitu)
 19.L-iffriżar u l-konfiska tar-rikavat minn attività kriminali ***I (dibattitu)
 20.Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni u t-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) ***I (dibattitu)
 21.Il-kundizzjonijiet ta' dħul u residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi ***I (dibattitu)
 22.Il-Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja ***I (dibattitu)
 23.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 24.Il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa (preżentazzjoni qasira)
 25.L-isfruttament sesswali u l-prostituzzjoni u l-impatt tagħhom fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi (preżentazzjoni qasira)
 26.Delega ta' setgħat leġiżlattivi u l-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni (preżentazzjoni qasira)
 27.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 28.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (184 kb) Reġistru tal-attendenza (54 kb) 
 
Minuti (194 kb) Reġistru tal-attendenza (35 kb) 
 
Minuti (256 kb) Reġistru tal-attendenza (63 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza