Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Luni, 24 februarie 2014 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 3.Declaraţiile Preşedintelui
 4.Verificarea prerogativelor
 5.Rectificări (articolul 216 din Regulamentul de procedură)
 6.Cerere de apărare a imunităţii parlamentare
 7.Cursul dat unei cereri de apărare a imunităţii parlamentare
 8.Comunicarea Preşedintelui
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură)
 10.Acte delegate [articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 11.Consultarea altor instituții
 12.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 13.Petiţii
 14.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 15.Depunere de documente
 16.Ordinea lucrărilor
 17.Obiectivul prevăzut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi ***I (dezbatere)
 18.Marca comunitară ***I - Legislațiile statelor membre cu privire la mărci ***I (dezbatere)
 19.Înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni ***I (dezbatere)
 20.Agenţia Uniunii Europene pentru cooperare şi formare în materie de aplicare a legii (Europol) ***I (dezbatere)
 21.Condițiile de intrare și ședere a resortisanților țărilor terțe ***I (dezbatere)
 22.Corpul voluntar european de ajutor umanitar ***I (dezbatere)
 23.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 24.Combaterea violenţei împotriva femeilor (prezentare succintă)
 25.Exploatarea sexuală şi prostituţia, precum și impactul acestora asupra egalității de gen (prezentare succintă)
 26.Delegarea competenţelor legislative şi exercitarea competențelor de executare de către Comisie (prezentare succintă)
 27.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 28.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (187 kb) Listă de prezență (54 kb) 
 
Proces-verbal (204 kb) Listă de prezență (35 kb) 
 
Proces-verbal (252 kb) Listă de prezență (63 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate