Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 24 februari 2014 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Valprövning
 5.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)
 6.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 7.Resultatet av en begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 8.Meddelande från talmannen
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen)
 10.Delegerade akter (artikel 87a.6 i arbetsordningen)
 11.Hörande av andra institutioner
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 13.Framställningar
 14.Avtalstexter översända av rådet
 15.Inkomna dokument
 16.Arbetsplan
 17.Målet att till 2020 minska koldioxidutsläppen från nya personbilar ***I (debatt)
 18.Gemenskapsvarumärke ***I - Medlemsstaternas varumärkeslagar ***I (debatt)
 19.Frysning och förverkande av vinning av brott ***I (debatt)
 20.Europeiska unionens organ för samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning (Europol) ***I (debatt)
 21.Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse ***I (debatt)
 22.En europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd ***I (debatt)
 23.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 24.Bekämpning av våld mot kvinnor (kortfattad redogörelse)
 25.Sexuell exploatering och prostitution samt effekterna av detta för jämställdheten (kortfattad redogörelse)
 26.Delegeringen av lagstiftningsbefogenheter samt kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (kortfattad redogörelse)
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde
 28.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (182 kb) Närvarolista (54 kb) 
 
Protokoll (149 kb) Närvarolista (35 kb) 
 
Protokoll (247 kb) Närvarolista (63 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy