Rodyklė 
Protokolas
PDF 248kWORD 190k
Pirmadienis, 2014 m. vasario 24 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 3.Pirmininko pareiškimai
 4.Įgaliojimų tikrinimas
 5.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)
 6.Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą
 7.Veiksmai, kurių imtasi dėl prašymo ginti Parlamento nario imunitetą
 8.Pirmininko pranešimas
 9.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnis)
 10.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 11.Konsultavimasis su kitomis institucijomis
 12.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 13.Peticijos
 14.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 15.Gauti dokumentai
 16.Darbų programa
 17.Tikslas iki 2020m. sumažinti naujų keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekį ***I (diskusijos)
 18.Bendrijos prekių ženklas ***I - Valstybių narių teisės aktai, susiję su prekių ženklais ***I (diskusijos)
 19.Pajamų iš nusikaltimų įšaldymas ir konfiskavimas ***I (diskusijos)
 20.Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo ir mokymo agentūra (Europolas) ***I (diskusijos)
 21.Trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo sąlygos ***I (diskusijos)
 22.Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas ***I (diskusijos)
 23.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 24.Kova su smurtu prieš moteris (trumpas pristatymas)
 25.Seksualinis išnaudojimas ir prostitucija ir jų poveikis lyčių lygybei (trumpas pristatymas)
 26.Teisėkūros įgaliojimų delegavimas ir Komisijos naudojimasis įgyvendinimo įgaliojimais (trumpas pristatymas)
 27.Kito posėdžio darbotvarkė
 28.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.00 val.


2. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


3. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas padarė pranešimą, jame jis apibendrino dabartinę padėtį Ukrainoje ir visų pirma išreiškė Parlamento solidarumą su Ukrainos žmonėmis ir pasmerkė pastorojo metu smurtinius įvykius šioje šalyje.

Taip pat Pirmininkas pasidžiaugė, kad į laisvę buvo paleista Julija Tymošenko, be kita ko, padedant buvusiam Parlamento pirminikui Patui Cox'ui ir buvusiam Lenkijos prezidentui Aleksandrui Kwasniewskiui.

Jis pabrėžė, kad dabar pirmenybė turi būti teikiama šalies stabilumui ir vientisumui, taip pat nacionaliniam susitaikymui, ir priminė, kad Parlamentas padėties Ukrainoje klausimą svarstys trečiadienį, po to, kai iš Ukrainos sugrįš ad hoc delegacija.

Parlamentas tylos minute pagerbė aukų, žuvusių kovoje už demokratiją ir laisvę, atminimą.

°
° ° °

Po to Pirmininkas padarė pranešimą, jame jis išreiškė užuojautą 2012 m. vasario 15 d. prie Indijos pakrantės, Keraloje įvykusios tragedijos aukų šeimoms ir priminė apie dviejų italų jūrų pėstininkų Massimiliano Latorre ir Salvatore Girone, kuriuos daugiau nei du metus yra sulaikiosios Indijos insticucijos, likimą.

Pirmininkas paragino Indijos valdžios institucijas taikyti galiojančią tarptautinę teisę, dar kartą pakartojo Italijos ir Europos Sąjungos įsipareigojimą visame pasaulyje kovoti su piratavimu ir priminė, kad Europos Sąjungos ir Indijos santykiai turėtų būti pagrįsti tarpusavio pasitikėjimu, teisės viršenybės laikymusi, diplomatija ir dialogu. Po to jis išreiškė sulidarumą su šiais dviem sulaikytais Italijos piliečiais.


4. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė patvirtinti Rina Ronja Kari įgaliojimus nuo 2014m. vasario 5 d.


5. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)

Atsakingi komitetai perdavė šiuos Europos Parlamento priimtų tekstų klaidų ištaisymus:

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2013 m. gruodžio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo nustatoma mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles 2020“) ir panaikinami Tarybos sprendimai 2001/923/EB, 2001/924/EB, 2006/75/EB, 2006/76/EB, 2006/849/EB ir 2006/850/EB, klaidų ištaisymas P7_TA-PROV(2013)0552(COR01) (P7_TA-PROV(2013)0552) (COM(2011)0913 – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD))

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2013 m. gruodžio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo nustatomos bendros Sąjungos išorės veiksmų finansavimo priemonių įgyvendinimo taisyklės ir procedūros, klaidų ištaisymas P7_TA-PROV(2013)0565(COR01) (P7_TA-PROV(2013)0565) - (COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD))

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2013 m. gruodžio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo nustatoma priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, klaidų ištaisymas P7_TA-PROV(2013)0566(COR01) (P7_TA-PROV(2013)0566) (COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD))

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2013 m. gruodžio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo sukuriama Europos kaimynystės priemonė, klaidų ištaisymas P7_TA-PROV(2013)0567(COR01) (P7_TA-PROV(2013)0567) - (COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2013 m. gruodžio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo nustatoma Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP II), klaidų ištaisymas P7_TA-PROV(2013)0568(COR01) (P7_TA-PROV(2013)0568) - (COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2013 m. gruodžio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo nustatoma bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonė, klaidų ištaisymas P7_TA-PROV(2013)0569(COR01) (P7_TA-PROV(2013)0569) - (COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2013 m. gruodžio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo nustatoma demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonė, klaidų ištaisymas P7_TA-PROV(2013)0570(COR01) (P7_TA-PROV(2013)0570) (COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD))

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2013 m. gruodžio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo nustatoma vystomojo bendradarbiavimo finansinė priemonė 2014 – 2020 m. laikotarpiui, klaidų ištaisymas P7_TA-PROV(2013)0571(COR01) (P7_TA-PROV(2013)0571) (COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2014 m. sausio 15 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/.../ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB, klaidų ištaisymas P7_TA-PROV(2014)0026(COR01) (P7_TA-PROV(2014)0026) (COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))

Su klaidų ištaisymais galima susipažinti tinklalapyje Séance en direct, kol vyks ši mėnesinė sesija.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 4 dalį šie klaidų ištaisymai laikomi patvirtintais, jeigu per dvidešimt keturias valandas kuri nors frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašo dėl jų balsuoti.


6. Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą

Alexander Mirsky pateikė prašymą ginti jo imunitetą ir privilegijas Jūrmalos ir Rygos teismuose nagrinėjamos bylos metu.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


7. Veiksmai, kurių imtasi dėl prašymo ginti Parlamento nario imunitetą

2013 m. rugsėjo 9 d. posėdžio metu Gabriele Albertini pateikė prašymą ginti jo imunitetą ir privilegijas Milano teisme nagrinėjamos bylos metu. Remiantis Darbo tvarkos taisyklių nuostatomis, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.( 8 punktas).

JURI komitetas šį prašymą nagrinėjo savo 2013 m. spalio 14 d., 2013 m. lapkričio 5 d. ir 2014 m. vasario 10 d. posėdžių metu. 2014 m. vasario 11.d laiške minėtas komitetas pranešė savo rekomendaciją nepatenkinti jo prašymo, atsižvelgiant į anstesnį 2013 m.gegužės 21 d. Parlamento sprendimą neginti Gabriele Albertini imuniteto ( 6.5 punktas).

Parlamentas pritarė šiai rekomendacijaiLe Parlement marque son accord sur cette recommandation.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnio 9 dalį Parlamentas apie tai informavo buvusį Parlamento narį.


8. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas pranešė, kad 2014 m. vasario 6 d. priėmė sprendimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 153 straipsnio 3 dalies a punktą Godfrey Bloom skirti nuobaudą. Godfrey Bloom apie tai buvo nedelsiant informuotas ir Pirmininkas 2014 m. vasario 12 d. gavo patvirtinimą, kad pranešimas gautas.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 153 straipsnio 1 dalį apie šią nuobaudą taip pat buvo informuoti Parlamento komitetų, kurių narys yra Godfrey Bloom, t. y. Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto, pirmininkai.

Pirmininkas priminė, kad Godfrey Bloom per dvi savaites nuo pranešimo apie sprendimą gali pateikti skundą Parlamento Biurui.


9. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku trečiadienį pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma programa, skirta Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos srities veiklai skatinti (programa „Hercule III“), ir panaikinamas Sprendimas Nr. 804/2004/EB (00039/2013/LEX - C7-0038/2014 - 2011/0454(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl koncesijos sutarčių suteikimo (00073/2013/LEX - C7-0039/2014 - 2011/0437(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (00074/2013/LEX - C7-0040/2014 - 2011/0438(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 510/2011 ir nustatomi būdai, kaip pasiekti tikslą iki 2020 m. sumažinti naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (00106/2013/LEX - C7-0041/2014 - 2012/0191(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (00075/2013/LEX - C7-0042/2014 - 2011/0439(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl daugiametės vartotojų 2014–2020 m. programos, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1926/2006/EB (00107/2013/LEX - C7-0043/2014 - 2011/0340(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 92/58/EEB, 92/85/EEB, 94/33/EB, 98/24/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB, siekiant suderinti jas su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (00125/2013/LEX - C7-0055/2014 - 2013/0062(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 827/2004, draudžiantis importuoti Atlanto didžiaakius tunus (Thunnus obesus), kurių kilmės šalis Bolivija, Kambodža, Pusiaujo Gvinėja, Gruzija ir Siera Leonė, ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1036/2001 (00016/2014/LEX - C7-0056/2014 - 2013/0097(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl pranešimo Komisijai apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus Europos Sąjungoje, kuriuo pakeičiamas Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 617/2010 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 736/96 (00117/2013/LEX - C7-0057/2014 - 2013/0082(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl Grenlandijos dalyvavimo Kimberlio proceso sertifikavimo schemoje iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2368/2002 (00136/2013/LEX - C7-0058/2014 - 2013/0198(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje (00115/2013/LEX - C7-0061/2014 - 2012/0180(COD))

- Europos parlamento ir Tarybos reglamentas kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 260/2012, kiek tai susiję su perėjimu prie Sąjungos kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų (00009/2014/LEX - C7-0062/2014 - 2013/0449(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir buvimo tikslu dirbti sezoniniais darbuotojais sąlygų (00113/2013/LEX - C7-0063/2014 - 2010/0210(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2008/97, (EB) Nr. 779/98 ir (EB) Nr. 1506/98, susiję su alyvuogių aliejaus ir kitų žemės ūkio produktų, kurių kilmės šalis yra Turkija, importu, dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų suteikimo Komisijai (00112/2013/LEX - C7-0064/2014 - 2011/0453(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) (00054/2013/LEX - C7-0065/2014 - 2011/0357(COD))

- Europos parlamento ir Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo (nauja redakcija) (00053/2013/LEX - C7-0066/2014 - 2011/0356(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su liftais ir liftų saugos įtaisais, suderinimo (nauja redakcija) (00052/2013/LEX - C7-0067/2014 - 2011/0354(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) (00050/2013/LEX - C7-0068/2014 - 2011/0352(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (nauja redakcija) (00049/2013/LEX - C7-0069/2014 - 2011/0351(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su paprastųjų slėginių indų tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) (00048/2013/LEX - C7-0070/2014 - 2011/0350(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų tiekimu rinkai ir priežiūra, nuostatų suderinimo (nauja redakcija) (00047/2013/LEX - C7-0071/2014 - 2011/0349(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 774/94 nuostatos, susijusios su įgyvendinimo ir deleguotaisiais įgaliojimais, kurie turi būti suteikti Komisijai (00104/2013/LEX - C7-0072/2014 - 2011/0445(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1601/91 (00091/2013/LEX - C7-0073/2014 - 2011/0231(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo priemonių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) (00051/2013/LEX - C7-0074/2014 - 2011/0353(COD)).


10. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)

Parlamentui buvo perduotas šis deleguotojo akto projektas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. .../..., kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/87/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.575/2013 nuostatos dėl techninių reguliavimo standartų, pagal kuriuos taikomi finansinių konglomeratų kapitalo pakankamumo reikalavimų skaičiavimo metodai (C(2014)00139 – 2014/2572(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: vienas mėn. nuo gavimo dienos, t. y. nuo 2014 m. sausio 28 d.

Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar vienas mėnuo, paprašius Europos Parlamentui.

perduota atsakingam komitetui: ECON


11. Konsultavimasis su kitomis institucijomis

Pagal Sutarties 336 straipsnio nuostatas Pirmininkas konsultavosi su Teisingumo Teismu ir Audito Rūmais dėl šių dokumentų:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nuo 2011 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD))

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nuo 2012 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai (COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD)).


12. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis):

- (O-000001/2014) kurį pateikė Jarosław Leszek Wałęsa PECH komiteto vardu Komisijai: Svalbardo salyno ir žvejybos išteklių teisinis statusas (2014/2506(RSP)) (B7-0107/2014)

- (O-000028/2014) kurį pateikė Juan Fernando López Aguilar LIBE komiteto vardu Komisijai: Būsima ES vizų politika (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)


13. Peticijos

Peticijos, kurios buvo įtrauktos į registrą šiomis nurodytomis datomis, persiųstos kompetetingam komitetui, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnio 6 dalimi:

2014 02 20

Marcello Dell Eva (Movimento Vegetariano No Alla Caccia) (Nr. 2885/2013); Rosmarie Hennecke-Gramatzki (Nr. 2886/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 2887/2013); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0177/2014); Cristian Titu Raicu (Nr. 0178/2014); Vasile State (Nr. 0179/2014); Ina Bach (Nr. 0180/2014); Mechthild Hans (Nr. 0181/2014); Torsten Schulze (Nr. 0182/2014); Flavio Miccono (Nr. 0183/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0184/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0185/2014); Joseph-Christos Kondylakis (Nr. 0186/2014); Jürgen Lauer (Nr. 0187/2014); Agostinho Borges Serra (Nr. 0188/2014); Roland Schmidt (Nr. 0189/2014); Leif Lundgren (Nr. 0190/2014); Manuel Rosa Serrano (Nr. 0191/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0192/2014); Felipe Romero Cambrón (Nr. 0193/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0194/2014); Ole Fjord Larsen (Nr. 0195/2014); Maria Dragut (Nr. 0196/2014); María de la Almudena Rodilla de Baldasano (403 signatures) (Nr. 0197/2014); Núria Farrés (Nr. 0198/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0199/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0200/2014); Werner Langen (Nr. 0201/2014); Lluís Gallent Albaladejo (Nr. 0202/2014); Raini Kiukas (Nr. 0203/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0204/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0205/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0206/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0207/2014); Bettina Karm-Elzenbaumer (Nr. 0208/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0209/2014); Margarete Speth (Nr. 0210/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0211/2014); Steffen Weiß (Nr. 0212/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0213/2014); Juan José Miguel Pajarón (Nr. 0214/2014); Peter Gill (Nr. 0215/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0216/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0217/2014); Charles Osita Okafor (Nr. 0218/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0219/2014); Manuel Rosa Serrano (Nr. 0220/2014); Jan Van den Heuvel (Nr. 0221/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0222/2014); Elisabetta Parmigiani (Nr. 0223/2014); Kamiński Janusz (Nr. 0224/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0225/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0226/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0227/2014); Petya Tsvetanova Tsenova (Nr. 0228/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0229/2014); Gordon Beard (Nr. 0230/2014); Karolina Dam (Nr. 0231/2014); Caroline Hill (Nr. 0232/2014); Wientje Pals (Nr. 0233/2014); Andreas Manthey (Nr. 0234/2014); Johan Willem Westerhof (Nr. 0235/2014); Amen Binai (Nr. 0236/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0237/2014); Albert García (Nr. 0238/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0239/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0240/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0241/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0242/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0243/2014); Flavio Miccono (Nr. 0244/2014); Ferdinando Fusco (Nr. 0245/2014); Maria Loizou (Nr. 0246/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0247/2014); Celestino Cué Posada (Nr. 0248/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0249/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0250/2014); Pia Berrend (Nr. 0251/2014); Hans-Joachim Brucksch (Nr. 0252/2014); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (Nr. 0253/2014); Alberto de la Peña Guillén (Nr. 0254/2014); Francesca Montemaggi (Nr. 0255/2014); Marialetizia Senzani (Nr. 0256/2014); Michel Chaplais (Nr. 0257/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0258/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0259/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0260/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0261/2014); Josep Grande Gómez (Nr. 0262/2014); Filippini Stefania (Nr. 0263/2014); Patrice Serra (Nr. 0264/2014); Marta Marchesi (Nr. 0265/2014); Maria José Conceição Lobo (Nr. 0266/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0267/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0268/2014); Ermanno Mesiano (Nr. 0269/2014); Alessandro Gardossi (Nr. 0270/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0271/2014); Alberto de la Peña Guillén (Nr. 0272/2014); Horst Jürgen Leditzky (Nr. 0273/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0274/2014); Viktor Artemenko (Nr. 0275/2014); Achim Göbel (Nr. 0276/2014); Mihai Encica (Nr. 0277/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0278/2014); Giorgio Martino (Nr. 0279/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0280/2014); Christos Chouliaras (Nr. 0281/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Diffesa Animali ed Ambiente) (Nr. 0282/2014); Fruitós Richarte i Travesset (Nr. 0283/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0284/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0285/2014); Κyriakos Gkikas (Nr. 0286/2014); Florian Bosse (Nr. 0287/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0288/2014); Istvan Sier (Nr. 0289/2014); Joseph-Christos Kondylakis (Nr. 0290/2014); Leopoldo Zampiccoli (Nr. 0291/2014); Vasiliki Denaxa (Nr. 0292/2014); Daniel Vankov (Nr. 0293/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0294/2014); Angelika Odermatt (Nr. 0295/2014); David Guerlava (Nr. 0296/2014); Stefano Fuschetto (Nr. 0297/2014); Stefano Fuschetto (Nr. 0298/2014); Stefano Fuschetto (Nr. 0299/2014); Bruno Terriou (Nr. 0300/2014); Géza Dukrét (Nr. 0301/2014); Stefano Fuschetto (Nr. 0302/2014); Stefano Fuschetto (Nr. 0303/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0304/2014); István Török (Nr. 0305/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0306/2014); Flavio Miccono (Nr. 0307/2014); Domenico Miccono (Nr. 0308/2014); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 0309/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0310/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0311/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0312/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0313/2014); Robert Wenzel (Nr. 0314/2014); Enrico Battistel (Nr. 0315/2014); Tenna Ann Dajani (Nr. 0316/2014); Giovanni Gallorini (Nr. 0317/2014); Rodolfo Carlos Warcok (Nr. 0318/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0319/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Diffesa Animali Ed Ambiente) (Nr. 0320/2014); Patrick Groux (Nr. 0321/2014); Borja Pérez Serna (Nr. 0322/2014); Fox Kenneth (Nr. 0323/2014); Pia Idaline Buchwald Christjansen (Nr. 0324/2014); Klaus Büchner (Nr. 0325/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0326/2014); Alberto de la Peña Guillén (Nr. 0327/2014); Vlado Kunštek (Nr. 0328/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0329/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0330/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0331/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0332/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0333/2014); Abraamjan Mjasnik (Nr. 0334/2014); Valery Johan Panelle (Nr. 0335/2014); Elisabetta Fabi (Nr. 0336/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0337/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0338/2014); (autorius neskelbiamas) (8 signatures) (Nr. 0339/2014); Jean-Michel Weber (Nr. 0340/2014); John Middlemas (Nr. 0341/2014); Maria Donciu Ivanov (Nr. 0342/2014); Jorge Cubells Rodríguez-Flores (Nr. 0343/2014); Mariyka Popova (Nr. 0344/2014); Christian Beifuss (Nr. 0345/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0346/2014); Nikolaos Ntermanakis (Nr. 0347/2014); Maurizio Antonio Carlucci (Nr. 0348/2014); Ion Carstea (Nr. 0349/2014); Steven Mulholland (Nr. 0350/2014); Wolfgang Petri (Nr. 0351/2014); Valerian Dragomir (Nr. 0352/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0353/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0354/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0355/2014); Maria Monosi (Nr. 0356/2014); Juan Carlos Rico Arrabal (Nr. 0357/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0358/2014); Flavio Miccono (Nr. 0359/2014); Silvia Alcolea Flores (Nr. 0360/2014); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0361/2014); Silvia Chala Vaz (Nr. 0362/2014); Per Andresen (Nr. 0363/2014).

Pirmininkas pranešė, kad 2014 m. vasario 21 d. pagal Darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnio 13 dalį peticijas, pateiktas fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai ir negyvena valstybėje narėje ar neturi joje registruotos buveinės, perdavė atsakingam komitetui.


14. Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šio dokumento patvirtintą nuorašą:

- Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos susitarimas dėl vizų režimo supaprastinimo.


15. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos dalyvavimo didinant Europos investicijų fondo kapitalą (COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

ITRE, ECON

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2004/162/EB, kiek tai susiję su jo taikymu Majotui nuo 2014 m. sausio 1 d. (COM(2014)0024 - C7-0031/2014 - 2014/0010(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

nuomonė :

ECON

2) Parlamento komitetų: pranešimai:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 91/2003 dėl geležinkelių transporto statistikos nuostatos dėl krovinių, keleivių ir eismo įvykių duomenų rinkimo (COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Michael Cramer (A7-0002/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisijai iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1365/2006 dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos (COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Eva Lichtenberger (A7-0003/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo vykdant viešuosius pirkimus (COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Birgit Collin-Langen (A7-0004/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas (COM(2013)0451 - C7-0198/2013 - 2013/0218(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: József Szájer (A7-0010/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: József Szájer (A7-0011/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl geležinkelių saugos (nauja redakcija) (COM(2013)0031 - C7-0028/2013 - 2013/0016(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Michael Cramer (A7-0015/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 881/2004 (COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD)) - JURI komitetas - Pranešėja: Cecilia Wikström (A7-0031/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (nauja redakcija) (COM(2013)0162 - C7-0088/2013 - 2013/0089(COD)) - JURI komitetas - Pranešėja: Cecilia Wikström (A7-0032/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (nauja redakcija) (COM(2013)0030 - C7-0027/2013 - 2013/0015(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl šalių keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinkų atvėrimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 (COM(2013)0028 - C7-0024/2013 - 2013/0028(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimo ir geležinkelių infrastruktūros valdymo iš dalies keičiama 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (COM(2013)0029 - C7-0025/2013 - 2013/0029(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio dėl dalyvavimo posėdžiuose pakeitimo (2013/2033(REG)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Gerald Häfner (A7-0038/2014)

- Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl Europos arešto orderio persvarstymo (2013/2109(INL)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Baroness Sarah Ludford (A7-0039/2014)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Indonezijos Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais sudarymo projekto (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

- Pranešimas Augalų selekcija: kaip pagerinti kokybę ir padidinti derlių (2013/2099(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėja: Marit Paulsen (A7-0044/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006 (COM(2013)0428 - C7-0178/2013 - 2013/0200(COD)) - PECH komitetas - Pranešėja: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0046/2014)

- Pranešimas Europos sodininkystės sektoriaus ateitis. Augimo strategijos (2013/2100(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėja: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

- Pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje (2012 m.) (2013/2078(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Louis Michel (A7-0051/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (COM(2013)0554 - C7-0239/2013 - 2013/0268(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A7-0052/2014)

- Pranešimas dėl pasirengimo visiškam audiovizualinės aplinkos integravimui (2013/2180(INI)) - CULT komitetas - Pranešėja: Sabine Verheyen (A7-0057/2014)

- Pranešimas dėl Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo (SOLVIT) (2013/2154(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

- Pranešimas dėl ilgalaikio Europos ekonomikos finansavimo (2013/2175(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Wolf Klinz (A7-0065/2014)

- Pranešimas dėl bendrosios rinkos valdymo įgyvendinant 2014 m. Europos semestrą (2013/2194(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Sergio Gaetano Cofferati (A7-0066/2014)

- Pranešimas Sąjungos finansų vertinimas pagal pasiektus rezultatus. Nauja Europos Komisijos patobulintos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros priemonė (2013/2172(INI)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Michael Theurer (A7-0068/2014)

- Pranešimas dėl konkrečių bendros žuvininkystės politikos priemonių, skirtų moterų vaidmeniui stiprinti (2013/2150(INI)) - PECH komitetas - FEMM komitetas - Pranešėja: Dolores García-Hierro Caraballo - Pranešėjas: Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

- Pranešimas dėl seksualinio išnaudojimo ir prostitucijos ir jų poveikio lyčių lygybei (2013/2103(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

- Pranešimas dėl moterų ir vyrų lygybės Europos Sąjungoje (2012 m.) (2013/2156(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)

- Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl kovos su smurtu prieš moteris (2013/2004(INL)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)

- Pranešimas dėl Europos Komisijos 7-osios ir 8-osios pažangos ataskaitų dėl ES sanglaudos politikos ir 2013 m. strateginio pranešimo dėl programų įgyvendinimo 2007–2013 m. (2013/2008(INI)) - REGI komitetas - Pranešėja: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0081/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma supaprastinta asmenų kontrolės prie išorės sienų tvarka, grindžiama vienašališku Kroatijos ir Kipro tam tikrų dokumentų pripažinimu lygiaverčiais jų išduodamoms nacionalinėms vizoms tranzito per jų teritoriją arba buvimo joje ne ilgiau kaip 90 per bet kurį 180 dienų laikotarpį tikslu ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 895/2006/EB ir Nr. 582/2008/EB (COM(2013)0441 - C7-0186/2013 - 2013/0210(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Tanja Fajon (A7-0082/2014)

- Pranešimas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2014 m. metinė augimo apžvalga (2013/2157(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Philippe De Backer (A7-0084/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl draudimo tarpininkavimo (nauja redakcija) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Werner Langen (A7-0085/2014)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl standartinės PVM deklaracijos iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Ivo Strejček (A7-0090/2014)

- Pranešimas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2014 m. metinėje augimo apžvalgoje (2013/2158(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014)

- *** Preliminarus pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Indonezijos Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo, išskyrus su readmisija susijusius klausimus, sudarymo projekto (11250/2013 - C7-0351/2013 - 2013/0120A(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėja: Ana Gomes (A7-0093/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo ir mokymo agentūros (Europolo) ir sprendimų 2009/371/TVR ir 2005/681/TVR panaikinimo (COM(2013)0173 - C7-0094/2013 - 2013/0091(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Turkijos Respublikos susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo projekto (10697/2012 - C7-0029/2014 - 2012/0122(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Renate Sommer (A7-0097/2014)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Tadeusz Cymański imunitetą (2013/2278(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Dimitar Stoyanov (A7-0099/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (COM(2013)0853 - C7-0430/2013 - 2013/0415(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl transporto priemonių, kuriose montuojama pagalbos iškvietos sistema „eCall“, tipo patvirtinimo reikalavimų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2009/831/EB nuostatos dėl jo taikymo laikotarpio (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS)) - REGI komitetas - Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A7-0113/2014)

- Pranešimas dėl mokesčių už kopijavimą asmeniniam naudojimui (2013/2114(INI)) - JURI komitetas - Pranešėja: Françoise Castex (A7-0114/2014)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Indonezijos Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo projekto (11313/2013 - C7-0356/2013 - 2013/0120B(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Ana Gomes (A7-0115/2014)

- *** Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Gvatemalos Respublikos, Hondūro Respublikos, Kosta Rikos Respublikos, Nikaragvos Respublikos, Panamos Respublikos ir Salvadoro Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo, kiek tai susiję su jo 49 straipsnio 3 dalimi, sudarymo Europos Sąjungos vardu, projekto (12400/2013 - C7-0426/2013 - 2012/0219B(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Renate Weber (A7-0119/2014)

- Pranešimas dėl atokiausių regionų galimybių gerinimo kuriant ES struktūrinių fondų ir kitų Europos Sąjungos programų sąveiką (2013/2178(INI)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Younous Omarjee (A7-0121/2014)

- * Pranešimas dėl siūlymo skirti Oskarą Hericsą Audito Rūmų nariu (05077/2014 - C7-0009/2014 - 2014/0802(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0128/2014)

- Pranešimas dėl vystymosi skatinimo vykdant atsakingą verslo veiklą gavybos pramonės vaidmens besivystančiose šalyse atžvilgiu (2013/2126(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėja: Judith Sargentini (A7-0132/2014)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Indonezijos Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo, išskyrus su readmisija susijusius klausimus, sudarymo projekto (11250/2013 - C7-0351/2013 - 2013/0120A(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėja: Ana Gomes (A7-0134/2014)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 443/2009 ir nustatomi būdai, kaip pasiekti tikslą iki 2020 m. sumažinti naujų keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekį (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Thomas Ulmer (A7-0151/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 77/91/EEB bei 82/891/EB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB bei 2011/35/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Gunnar Hökmark (A7-0196/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1192/69 dėl geležinkelio įmonių bendrųjų apskaitos norminimo taisyklių (COM(2013)0026 - C7-0026/2013 - 2013/0013(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos vaistų agentūrai mokėtinų farmakologinio budrumo veiklos, susijusios su žmonėms skirtais vaistais, rinkliavų (COM(2013)0472 - C7-0196/2013 - 2013/0222(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Linda McAvan (A7-0476/2013)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimo (COM(2013)0315 - C7-0173/2013 - 2013/0166(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Philippe De Backer (A7-0482/2013)


16. Darbų programa

Kitas darbotvarkės punktas – darbų programa.

Buvo išdalytas galutinis vasario II (PE 529.494/PDOJ) plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnis):

Pirmadienis, Antradienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Trečiadienis

Pirmininkas pranešė, kad gavo Martin Callanan ECR frakcijos vardu ir Herbert Reul prašymą atidėti balsavimą dėl Linda McAvan pranešimo Tabako ir susijusių gaminių gamyba, pateikimas ir pardavimas (A7-0276/2013) (galutinio darbotvarkės projekto 160 punktas) ir priminė, kad pagal galionajčias taisykles tokį prašymą galima bus pateikti balsavimo pradžioje.

Ketvirtadienis

- Padėtis Venesueloje (Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas) (galutinio darbotvarkės projekto 249 punktas)
PPE frakcijos prašymas, siekiant užbaigti diskusijas dėl šios deklaracijos pateikiant pasiūlymą dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Jean-Pierre Audy PPE frakcijos vardu (jis pagrindė prašymą) ir João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu (jis prašymui prieštaravo).

Parlamentas patenkino prašymą

Darbų programa patvirtinta.

°
° ° °

Kalbėjo Izaskun Bilbao Barandica dėl taikos proceso Baskų krašte.


17. Tikslas iki 2020m. sumažinti naujų keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekį ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 443/2009 ir nustatomi būdai, kaip pasiekti tikslą iki 2020 m. sumažinti naujų keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekį [COM(2012)0393 - C7-0184/2012- 2012/0190(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Thomas Ulmer (A7-0151/2013)

Thomas Ulmer pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Connie Hedegaard (Komisijos narė).

Kalbėjo: Fiona Hall (ITRE komiteto nuomonės referentė), Eider Gardiazábal Rubial (TRAN komiteto nuomonės referentė), Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Mario Pirillo S&D frakcijos vardu, Chris Davies ALDE frakcijos vardu, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, Ivo Belet, Marita Ulvskog, Holger Krahmer ir Silvia-Adriana Ţicău.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Dubravka Šuica, Judith A. Merkies, João Ferreira, Andrej Plenković, Biljana Borzan ir Jolanta Emilia Hibner.

Kalbėjo: Connie Hedegaard ir Thomas Ulmer.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 5.8 punktas.


18. Bendrijos prekių ženklas ***I - Valstybių narių teisės aktai, susiję su prekių ženklais ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo [COM(2013)0161 - C7-0087/2013- 2013/0088(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Cecilia Wikström (A7-0031/2014)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (nauja redakcija) [COM(2013)0162 - C7-0088/2013- 2013/0089(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Cecilia Wikström (A7-0032/2014)

Cecilia Wikström pristatė pranešimus.

Kalbėjo Michel Barnier (Komisijos narys).

Kalbėjo: George Sabin Cutaş (INTA komiteto nuomonės referentas), Andreas Schwab (IMCO komiteto nuomonės referentas), Marielle Gallo PPE frakcijos vardu, Bernhard Rapkay S&D frakcijos vardu, Christian Engström Verts/ALE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Dimitar Stoyanov , nepriklausomas Parlamento narys, ir Giuseppe Gargani.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sandra Petrović Jakovina, Eva Lichtenberger ir Silvia-Adriana Ţicău.

Kalbėjo: Michel Barnier ir Cecilia Wikström.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 5.9 punktas ir 5.10 punktas.


19. Pajamų iš nusikaltimų įšaldymas ir konfiskavimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje [COM(2012)0085 - C7-0075/2012- 2012/0036(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013)

Monica Luisa Macovei pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Michel Barnier (Komisijos narys).

Kalbėjo: Salvatore Iacolino PPE frakcijos vardu, Rita Borsellino S&D frakcijos vardu, Rui Tavares Verts/ALE frakcijos vardu, Janusz Wojciechowski ECR frakcijos vardu, Gerard Batten EFD frakcijos vardu, Hubert Pirker ir James Nicholson.

PIRMININKAVO: László SURJÁN
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Slavi Binev ir Roberta Angelilli.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić ir Mairead McGuinness.

Kalbėjo: Cecilia Malmström (Komisijos narė) ir Monica Luisa Macovei.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 5.11 punktas.


20. Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo ir mokymo agentūra (Europolas) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo ir mokymo agentūros (Europolo) ir sprendimų 2009/371/TVR ir 2005/681/TVR panaikinimo [COM(2013)0173 - C7-0094/2013- 2013/0091(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Jutta Haug (BUDG komiteto nuomonės referentė), Alexandra Thein (AFCO komiteto nuomonės referentė), Marco Scurria PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Rui Tavares Verts/ALE frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Gerard Batten EFD frakcijos vardu, Slavi Binev ir Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness ir Hubert Pirker (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Hans-Peter Martin).

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 5.12 punktas.


21. Trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo sąlygos ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, mokinių mainų, atlyginamo ir neatlyginamo stažavimosi, savanoriškos tarnybos ir dalyvavimo „Au pair“ programoje tikslais sąlygų (nauja redakcija) [COM(2013)0151 - C7-0080/2013- 2013/0081(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Cecilia Wikström (A7-0377/2013)

Cecilia Wikström pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Antigoni Papadopoulou (EMPL komiteto nuomonės referentė), Dimitar Stoyanov (JURI komiteto nuomonės referentas), Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Dimitar Stoyanov), Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Marek Henryk Migalski ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą William (The Earl of) Dartmouth), Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL frakcijos vardu, Hans-Peter Martin , nepriklausomas Parlamento narys, Sari Essayah, Claude Moraes, Janusz Wojciechowski, Seán Kelly ir Ruža Tomašić.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Dubravka Šuica, Tonino Picula, Andrew Henry William Brons (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Jean Lambert), Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Andrej Plenković ir João Ferreira.

PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Mairead McGuinness ir Franz Obermayr dėl procedūros „prašau žodžio“ (Pirmininkė atsižvelgė į kalbėtojų pastabas).

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Cecilia Wikström.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 5.13 punktas.


22. Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas (ES pagalbos savanoriai) [COM(2012)0514 - C7-0303/2012- 2012/0245(COD)] - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Michèle Striffler (A7-0158/2013)

Michèle Striffler pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Kristalina Georgieva (Komisijos narė).

Kalbėjo: María Muñiz De Urquiza (BUDG komiteto nuomonės referentė), Filip Kaczmarek PPE frakcijos vardu, Corina Creţu S&D frakcijos vardu, Bill Newton Dunn ALDE frakcijos vardu, Alf Svensson, Ricardo Cortés Lastra, Cristian Dan Preda ir Antigoni Papadopoulou.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Monika Panayotova, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, João Ferreira, Seán Kelly, Franz Obermayr, Dubravka Šuica, Iosif Matula, Krisztina Morvai (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Bill Newton Dunn), Andrej Plenković ir Davor Ivo Stier.

Kalbėjo: Kristalina Georgieva ir Michèle Striffler.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 5.14 punktas.


23. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Rareş-Lucian Niculescu, Elena Băsescu, Catherine Stihler, Jelko Kacin, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Marek Henryk Migalski, Nikola Vuljanić, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons ir Monica Luisa Macovei.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jorgo Chatzimarkakis, Mirosław Piotrowski, Paul Nuttall, Dubravka Šuica, Andrés Perelló Rodríguez, Marian Harkin, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Tonino Picula, Rosa Estaràs Ferragut, María Irigoyen Pérez, Anna Záborská, Josefa Andrés Barea, Mairead McGuinness ir József Szájer.


24. Kova su smurtu prieš moteris (trumpas pristatymas)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl kovos su smurtu prieš moteris [2013/2004(INL)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)

Antonyia Parvanova padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Roberta Angelilli, Biljana Borzan, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Elena Băsescu ir Marusya Lyubcheva.

Kalbėjo Kristalina Georgieva (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 5.17 punktas.


25. Seksualinis išnaudojimas ir prostitucija ir jų poveikis lyčių lygybei (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl seksualinio išnaudojimo ir prostitucijos ir jų poveikio lyčių lygybei [2013/2103(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

Mary Honeyball padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Záborská, Edite Estrela, Ulrike Lunacek, Inês Cristina Zuber, Zbigniew Ziobro, Krisztina Morvai, Piotr Borys ir Anna Hedh.

Kalbėjo Kristalina Georgieva (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 9.15 punktas.


26. Teisėkūros įgaliojimų delegavimas ir Komisijos naudojimasis įgyvendinimo įgaliojimais (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl tolesnių veiksmų dėl teisėkūros įgaliojimų delegavimo ir valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės [2012/2323(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: József Szájer (A7-0435/2013)

József Szájer padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness ir Elena Băsescu.

Kalbėjo Kristalina Georgieva (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 5.18 punktas.


27. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 529.494/OJMA).


28. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.50 val.

Klaus Welle

Othmar Karas

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cramer, Creţu, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, van der Kammen, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Provera, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika