Indiċi 
Minuti
PDF 256kWORD 194k
It-Tnejn, 24 ta' Frar 2014 - Strasburgu
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 3.Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza
 4.Verifika tal-kredenzjali
 5.Corrigenda (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Talba għall-ħarsien tal-immunità Parlamentari
 7.Azzjonijiet meħuda għal talba għall-ħarsien tal-immunità Parlamentari
 8.Avviż mill-Presidenza
 9.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 74 tar-Regoli ta' Proċedura)
 10.Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)
 11.Konsultazzjoni ta' istituzzjonijiet oħra
 12.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 13.Petizzjonijiet
 14.Trażmissjoni ta' testi ta' ftehimiet mill-Kunsill
 15.Dokumenti mressqa
 16.Ordni tal-ħidma
 17.Il-mira għall-2020 li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 minn karozzi ġodda tal-passiġġieri ***I (dibattitu)
 18.Trade mark Komunitarja ***I - Il-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks ***I (dibattitu)
 19.L-iffriżar u l-konfiska tar-rikavat minn attività kriminali ***I (dibattitu)
 20.Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni u t-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) ***I (dibattitu)
 21.Il-kundizzjonijiet ta' dħul u residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi ***I (dibattitu)
 22.Il-Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja ***I (dibattitu)
 23.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 24.Il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa (preżentazzjoni qasira)
 25.L-isfruttament sesswali u l-prostituzzjoni u l-impatt tagħhom fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi (preżentazzjoni qasira)
 26.Delega ta' setgħat leġiżlattivi u l-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni (preżentazzjoni qasira)
 27.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 28.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.00.


2. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


3. Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni li fiha għamel bilanċ tas-sitwazzjoni attwali fl-Ukraina, u, b'mod partikolari, esprima s-solidarjetà tal-Parlament mal-poplu Ukrain u kkundanna l-episodji reċenti ta' vjolenza fil-pajjiż.

Barra minn hekk, il-President feraħ bil-liberazzjoni ta' Yulia Tymoshenko, bis-saħħa partikolarment tal-bon offiċji ta' Pat Cox, ex President tal-Parlament, u ta' Aleksander Kwaśniewski, ex President tal-Polonja.

Saħaq li l-prijorità issa tmur għall-istabilità u għall-għaqda tal-pajjiż kif ukoll għar-rikonċiljazzzjoni nazzjonali u fakkar li l-Parlament se jittratta s-sitwazzjoni fl-Ukraina nhar l-Erbgħa li ġej, wara l-wasla minn Kiev tad-delegazzjoni ad hoc.

Il-Parlament osserva minuta silenzju b'tifkira tal-vittmi li tilfu ħajjithom fil-ġlieda għad-demokrazija u għal-libertà.

°
° ° °

Il-President għamel imbagħad dikjarazzjoni li fiha esprima l-kondoljanzi tiegħu lill-familji tal-vittmi tal-inċident traġiku li seħħ 'il barra mix-xtut tal-Indja, fil-Kerala, fil-15 ta' Frar 2012, filwaqt li fakkar ukoll ix-xorti taż-żewġ suldati Taljani armati bl-azzarini Massimiliano Latorre u Salvatore Girone, li ilhom miżmuma mill-awtoritajiet Indjani għal iktar minn sentejn.

Il-President stieden lill-awtoritajiet Indjani japplikaw id-dritt internazzjonali fis-seħħ, tenna l-impenn tal-Italja u tal-Unjoni Ewropea kontra l-piraterija kullimkien fid-dinja u fakkar li r-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Indja għandhom jissejsu fuq il-fiduċja reċiproka, ir-rispett tal-preminenza tad-dritt, id-diplomazija u d-djalogu. Esprima mbagħad is-solidarjetà tiegħu maż-żewġ ċittadini Taljani miżmuma.


4. Verifika tal-kredenzjali

Fuq proposta tal-Kumitat JURI, il-Parlament approva l-mandat ta' Rina Ronja Kari, li jiddekorri mill-5 ta' Frar 2014.


5. Corrigenda (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-kumitati kompetenti ressqu l-corrigenda li ġejjin rigward testi approvati mill-Parlament Ewropew:

- Corrigendum P7_TA-PROV(2013)0552(COR01) għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Diċembru 2013 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabilixxi programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm 'Pericles 2020') u li jħassar id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2001/923/CE, 2001/924/KE, 2006/75/KE, 2006/76/KE, 2006/849/KE u 2006/850/KE (P7_TA-PROV(2013)0552) (COM(2011)0913 – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD))

- Corrigendum P7_TA-PROV(2013)0565(COR01) għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari 11 ta' Diċembru 2013 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli u proċeduri komuni għall-implimentazzjoni tal-istrumenti tal-Unjoni għal azzjoni esterna (P7_TA-PROV(2013)0565) - (COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD))

- Corrigendum P7_TA-PROV(2013)0566(COR01) għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Diċembru 2013 bil-ħsieb li tadotta r-Regolament (UE) Nru .../2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi li jwaqqaf Strument għall-Istabbiltà (P7_TA-PROV(2013)0566) (COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD))

- Corrigendum P7_TA-PROV(2013)0567(COR01) għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Diċembru 2013 bil-ħsieb li tadotta r-Regolament (UE) Nru .../2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Istrument Ewropew tal-Viċinat (P7_TA-PROV(2013)0567) - (COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

- Corrigendum P7_TA-PROV(2013)0568(COR01) għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Diċembru 2013 bil-ħsieb li tadotta r-Regolament (UE) Nru .../2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA II) (P7_TA-PROV(2013)0568) - (COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))

- Corrigendum P7_TA-PROV(2013)0569(COR01) għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Diċembru 2013 bil-ħsieb li tadotta r-Regolament (UE) Nru .../2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Strument ta' Sħubija għal kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi (P7_TA-PROV(2013)0569) - (COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))

- Corrigendum P7_TA-PROV(2013)0570(COR01) għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Diċembru 2013 bil-ħsieb li tadotta r-Regolament (UE) Nru .../2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' strument ta' finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja (P7_TA-PROV(2013)0570) (COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD))

- Corrigendum P7_TA-PROV(2013)0571(COR01) għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Diċembru 2013 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp għall-perjodu 2014-2020 (P7_TA-PROV(2013)0571) (COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))

- Corrigendum P7_TA-PROV(2014)0026(COR01) għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-15 ta' Jannar 2014 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali u li tħassar id-Direttiva 2004/17/KE (P7_TA-PROV(2014)0026) (COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))

Il-corrigenda huma disponibbli fuq is-sit Séance en direct għall-perjodu kemm iddum din is-sessjoni parzjali:

Bi qbil mal-Artikolu 216(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dawn il-corrigenda jitqiesu approvati sakemm fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa mit-tħabbir tagħhom, grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru ma jitlobx li ssir votazzjoni dwarhom.


6. Talba għall-ħarsien tal-immunità Parlamentari

Alexander Mirsky ressaq talba għall-ħarsien tal-immunità u tal-privileġġi tiegħu fl-ambitu ta' proċediment pendenti quddiem it-Tribunali ta' Jurmala u Riga.

Skont l-Artikolu 7(1) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba ġiet riferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


7. Azzjonijiet meħuda għal talba għall-ħarsien tal-immunità Parlamentari

It-talba għall-ħarsien tal-immunità u tal-privileġġi tiegħu mressqa minn Gabriele Albertini fl-ambitu ta' proċediment pendenti quddiem it-Tribunal ta' Milan tħabbret waqt is-seduta tad-9 ta' Settembru 2013. Konformement mad-dispożizzjonijiet tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba ġiet riferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI (punt 8 tal- Minuti ta' 9.9.2013).

Il-Kumitat JURI eżamina t-talba waqt il-laqgħat tiegħu tal-14 ta' Ottubru 2013, tal-5 ta' Novembru 2013 u tal-10 ta' Frar 2014. B'ittra ddatata l-11 ta' Frar 2014, il-Kumitat imsemmi għarraf ir-rakkomandazzjoni tiegħu li ma jiħux azzjoni fir-rigward tat-talba, fid-dawl tad-deċiżjoni preċedenti tal-Parlament, iddatata il-21 ta' Mejju 2013, li ma jiddefendix l-immunità ta' Gabriele Albertini (punt 6.5 tal- Minuti ta' 21.5.2013).

Il-Parlament qabel ma' tali rakkomandazzjoni.

Konformement mal-Artikolu 7(9) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament informa lill-ex Membru.


8. Avviż mill-Presidenza

Il-President għarraf li, fis-6 ta' Frar 2014, adotta deċiżjoni li tistabbilixxi twissija kontra Godfrey Bloom, konformement mal-Artikolu 153(3)(a) tar-Regoli ta' Proċedura. Godfrey Bloom ġie informat immedjatament bit-tali deċiżjoni li tagħha l-President waslitlu konferma ta' riċevuta fit-12 ta' Frar 2014.

Il-Presidenti tal-Kumitati Parlamentari li tagħhom Godfrey Bloom huwa membru, partikolarment, il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, ġew ukoll informati b'din il-miżura, konformement mal-Artikolu 153(1) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-President fakkar li Godfrey Bloom jista' jagħmel appell kontra din id-deċiżjoni tal-Bureau tal-Parlament sa ġimagħtejn wara n-notifika tad-deċiżjoni.


9. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 74 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li, flimkien mal-President tal-Kunsill, nhar l-Erbgħa se jiffirma l-atti li ġejjin, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm għall-promozzjoni ta’ attivitajiet fil-qasam tal-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea (il-programm Erkole III) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 804/2004/KE (00039/2013/LEX - C7-0038/2014 - 2011/0454(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni (00073/2013/LEX - C7-0039/2014 - 2011/0437(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (00074/2013/LEX - C7-0040/2014 - 2011/0438(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 510/2011 bil-għan li jiġu ddefiniti l-modalitajiet biex tintlaħaq il-mira għall-2020 li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 minn vetturi kummerċjali ħfief ġodda (00106/2013/LEX - C7-0041/2014 - 2012/0191(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u l-posta u li tħassar id-Direttiva 2004/17/KE (00075/2013/LEX - C7-0042/2014 - 2011/0439(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar programm pluriennali tal-konsumaturi għas-snin 2014-2020 u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1926/2006/KE (00107/2013/LEX - C7-0043/2014 - 2011/0340(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 92/58/KEE, 92/85/KEE, 94/33/KE, 98/24/KE u d-Direttiva 2004/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, sabiex jiġu allinjati mar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (00125/2013/LEX - C7-0055/2014 - 2013/0062(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 827/2004 li jipprojbixxi l-importazzjoni tat-tonn alalunga mill-Atlantiku (Thunnus obesus) li joriġina fil-Bolivja, il-Kambodja, il-Ginea Ekwatorjali, il-Ġeorġja u Sjerra Leone u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1036/2001 (00016/2014/LEX - C7-0056/2014 - 2013/0097(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar in-notifika lill-Kummissjoni ta’ proġetti ta’ investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea, li jissostitwixxi r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 617/2010 u jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 736/96 (00117/2013/LEX - C7-0057/2014 - 2013/0082(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2368/2002 fir-rigward tal-inklużjoni tal-Groenlandja fl-implimentazzjoni tal-iskema ta' ċertifikazzjoni tal-Kimberley Process (00136/2013/LEX - C7-0058/2014 - 2013/0198(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati u ħruġ ta’ liċenzji multiterritorjali ta’ drittijiet f’xogħlijiet mużikali għall-użu onlajn fis-suq intern (00115/2013/LEX - C7-0061/2014 - 2012/0180(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 260/2012 fir-rigward tal-migrazzjoni lejn trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti mal-Unjoni kollha (00009/2014/LEX - C7-0062/2014 - 2013/0449(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kondizzjonijiet għad-dħul u s-soġġorn ta' ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-fini ta’ impjieg bħala ħaddiema staġonali (00113/2013/LEX - C7-0063/2014 - 2010/0210(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2008/97, (KE) Nru 779/98 u (KE) Nru 1506/98 fil-qasam ta’ importazzjonijiet ta’ żejt taż-żebbuġa u prodotti agrikoli oħra mit-Turkija, fir-rigward tas-setgħat iddelegati u ta' implimentazzjoni li għandhom jingħataw lill-Kummissjoni (00112/2013/LEX - C7-0064/2014 - 2011/0453(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relattivament għat-tqegħid fis-suq ta' tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi ħdan ċerti limiti tal-voltaġġ (Tfassil mill-ġdid) (00054/2013/LEX - C7-0065/2014 - 2011/0357(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relattivament għal tagħmir u sistemi ta’ protezzjoni maħsuba għall-użu f’atmosferi potenzjalment esplużivi (Tfassil mill-ġdid) (00053/2013/LEX - C7-0066/2014 - 2011/0356(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relattivament għal liftijiet u komponenti ta' sikurezza għal-liftijiet (Tfassil mill-ġdid) (00052/2013/LEX - C7-0067/2014 - 2011/0354(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relattivament għad-disponibbiltà fis-suq ta' strumenti tal-użin mhux awtomatiċi (Tfassil mill-ġdid) (00050/2013/LEX - C7-0068/2014 - 2011/0352(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mal-kompatibbiltà elettromanjetika (Tfassil mill-ġdid) (00049/2013/LEX - C7-0069/2014 - 2011/0351(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri marbuta mat-twettiq tad-disponibbiltà fis-suq ta’ reċipjenti sempliċi taħt pressjoni (Tfassil mill-ġdid) (00048/2013/LEX - C7-0070/2014 - 2011/0350(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mad-disponibbiltà fis-suq u s-superviżjoni ta' splussivi ċivili (Tfassil mill-ġdid) (00047/2013/LEX - C7-0071/2014 - 2011/0349(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 774/94 fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni u s-setgħat delegati li għandhom jingħataw lill-Kummissjoni (00104/2013/LEX - C7-0072/2014 - 2011/0445(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1601/91 (00091/2013/LEX - C7-0073/2014 - 2011/0231(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relattivament għat-tqegħid fis-suq ta' strumenti tal-kejl (Tfassil mill-ġdid) (00051/2013/LEX - C7-0074/2014 - 2011/0353(COD)).


10. Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozz ta' att delegat li ġej intbagħat lill-Parlament:

- Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jissupplementa d-Direttiva 2002/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għall-applikazzjoni tal-metodi ta' kalkolazzjoni tar-rekwiżiti ta' adegwatezza kapitali għal konglomerati finanzjarji C(2014)00139 – 2014/2572(DEA)

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment ta' 28 ta' Jannar 2014
Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahar supplimentari fuq talba tal-Parlament Ewropew.

irreferut responsabbli: ECON


11. Konsultazzjoni ta' istituzzjonijiet oħra

Skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 336 tat-Trattat, il-President ikkonsulta l-Qorti tal-Ġustizzja u l-Qorti tal-Awdituri dwar is-segwenti:

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jaġġusta, b'effett mill-1 ta' Lulju 2011, ir-rimunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u ta' impjegati oħra tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-koeffiċjenti korrettivi li japplikaw għalihom (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD))

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jaġġusta, b'effett mill-1 ta' Lulju 2012, ir-rimunerazzjoni u l-pensjonijiet tal-uffiċjali u ta' impjegati oħra tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-koeffiċjenti korrettivi li japplikaw għalihom (COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD)).


12. Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet orali għal tweġiba orali li ġejjin tressqu mill-Membri (Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura):

- (O-000001/2014) imressqa minn Jarosław Leszek Wałęsa, f'isem il-Kumitat PECH, lill-Kummissjoni: L-istatus legali tal-Arċipelagu ta' Svalbard u r-riżorsi tas-sajd tiegħu (2014/2506(RSP)) (B7-0107/2014)

- (O-000028/2014) imressqa minn Juan Fernando López Aguilar, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kummissjoni: Il-futur tal-politika dwar il-viżi tal-UE (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)


13. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li kienu tniżżlu fir-reġistru fid-dati li jidhru hawn taħt, ġew mgħoddija lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 201(6) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 20/02/2014

Marcello Dell Eva (Movimento Vegetariano No Alla Caccia) (nru 2885/2013); Rosmarie Hennecke-Gramatzki (nru 2886/2013); (isem kunfidenzjali) (nru 2887/2013); (isem kunfidenzjali) (nru 0177/2014); Cristian Titu Raicu (nru 0178/2014); Vasile State (nru 0179/2014); Ina Bach (nru 0180/2014); Mechthild Hans (nru 0181/2014); Torsten Schulze (nru 0182/2014); Flavio Miccono (nru 0183/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0184/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0185/2014); Joseph-Christos Kondylakis (nru 0186/2014); Jürgen Lauer (nru 0187/2014); Agostinho Borges Serra (nru 0188/2014); Roland Schmidt (nru 0189/2014); Leif Lundgren (nru 0190/2014); Manuel Rosa Serrano (nru 0191/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0192/2014); Felipe Romero Cambrón (nru 0193/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0194/2014); Ole Fjord Larsen (nru 0195/2014); Maria Dragut (nru 0196/2014); María de la Almudena Rodilla de Baldasano (403 firem) (nru 0197/2014); Núria Farrés (nru 0198/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0199/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0200/2014); Werner Langen (nru 0201/2014); Lluís Gallent Albaladejo (nru 0202/2014); Raini Kiukas (nru 0203/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0204/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0205/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0206/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0207/2014); Bettina Karm-Elzenbaumer (nru 0208/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0209/2014); Margarete Speth (nru 0210/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0211/2014); Steffen Weiß (nru 0212/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0213/2014); Juan José Miguel Pajarón (nru 0214/2014); Peter Gill (nru 0215/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0216/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0217/2014); Charles Osita Okafor (nru 0218/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0219/2014); Manuel Rosa Serrano (nru 0220/2014); Jan Van den Heuvel (nru 0221/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0222/2014); Elisabetta Parmigiani (nru 0223/2014); Kamiński Janusz (nru 0224/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0225/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0226/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0227/2014); Petya Tsvetanova Tsenova (nru 0228/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0229/2014); Gordon Beard (nru 0230/2014); Karolina Dam (nru 0231/2014); Caroline Hill (nru 0232/2014); Wientje Pals (nru 0233/2014); Andreas Manthey (nru 0234/2014); Johan Willem Westerhof (nru 0235/2014); Amen Binai (nru 0236/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0237/2014); Albert García (nru 0238/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0239/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0240/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0241/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0242/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0243/2014); Flavio Miccono (nru 0244/2014); Ferdinando Fusco (nru 0245/2014); Maria Loizou (nru 0246/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0247/2014); Celestino Cué Posada (nru 0248/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0249/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0250/2014); Pia Berrend (nru 0251/2014); Hans-Joachim Brucksch (nru 0252/2014); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (nru 0253/2014); Alberto de la Peña Guillén (nru 0254/2014); Francesca Montemaggi (nru 0255/2014); Marialetizia Senzani (nru 0256/2014); Michel Chaplais (nru 0257/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0258/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0259/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0260/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0261/2014); Josep Grande Gómez (nru 0262/2014); Filippini Stefania (nru 0263/2014); Patrice Serra (nru 0264/2014); Marta Marchesi (nru 0265/2014); Maria José Conceição Lobo (nru 0266/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0267/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0268/2014); Ermanno Mesiano (nru 0269/2014); Alessandro Gardossi (nru 0270/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0271/2014); Alberto de la Peña Guillén (nru 0272/2014); Horst Jürgen Leditzky (nru 0273/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0274/2014); Viktor Artemenko (nru 0275/2014); Achim Göbel (nru 0276/2014); Mihai Encica (nru 0277/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0278/2014); Giorgio Martino (nru 0279/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0280/2014); Christos Chouliaras (nru 0281/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Diffesa Animali ed Ambiente) (nru 0282/2014); Fruitós Richarte i Travesset (nru 0283/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0284/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0285/2014); Κyriakos Gkikas (nru 0286/2014); Florian Bosse (nru 0287/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0288/2014); Istvan Sier (nru 0289/2014); Joseph-Christos Kondylakis (nru 0290/2014); Leopoldo Zampiccoli (nru 0291/2014); Vasiliki Denaxa (nru 0292/2014); Daniel Vankov (nru 0293/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0294/2014); Angelika Odermatt (nru 0295/2014); David Guerlava (nru 0296/2014); Stefano Fuschetto (nru 0297/2014); Stefano Fuschetto (nru 0298/2014); Stefano Fuschetto (nru 0299/2014); Bruno Terriou (nru 0300/2014); Géza Dukrét (nru 0301/2014); Stefano Fuschetto (nru 0302/2014); Stefano Fuschetto (nru 0303/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0304/2014); István Török (nru 0305/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0306/2014); Flavio Miccono (nru 0307/2014); Domenico Miccono (nru 0308/2014); José Manuel Martín Álvarez (nru 0309/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0310/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0311/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0312/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0313/2014); Robert Wenzel (nru 0314/2014); Enrico Battistel (nru 0315/2014); Tenna Ann Dajani (nru 0316/2014); Giovanni Gallorini (nru 0317/2014); Rodolfo Carlos Warcok (nru 0318/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0319/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Diffesa Animali Ed Ambiente) (nru 0320/2014); Patrick Groux (nru 0321/2014); Borja Pérez Serna (nru 0322/2014); Fox Kenneth (nru 0323/2014); Pia Idaline Buchwald Christjansen (nru 0324/2014); Klaus Büchner (nru 0325/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0326/2014); Alberto de la Peña Guillén (nru 0327/2014); Vlado Kunštek (nru 0328/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0329/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0330/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0331/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0332/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0333/2014); Abraamjan Mjasnik (nru 0334/2014); Valery Johan Panelle (nru 0335/2014); Elisabetta Fabi (nru 0336/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0337/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0338/2014); (isem kunfidenzjali) (8 firem) (nru 0339/2014); Jean-Michel Weber (nru 0340/2014); John Middlemas (nru 0341/2014); Maria Donciu Ivanov (nru 0342/2014); Jorge Cubells Rodríguez-Flores (nru 0343/2014); Mariyka Popova (nru 0344/2014); Christian Beifuss (nru 0345/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0346/2014); Nikolaos Ntermanakis (nru 0347/2014); Maurizio Antonio Carlucci (nru 0348/2014); Ion Carstea (nru 0349/2014); Steven Mulholland (nru 0350/2014); Wolfgang Petri (nru 0351/2014); Valerian Dragomir (nru 0352/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0353/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0354/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0355/2014); Maria Monosi (nru 0356/2014); Juan Carlos Rico Arrabal (nru 0357/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0358/2014); Flavio Miccono (nru 0359/2014); Silvia Alcolea Flores (nru 0360/2014); (isem kunfidenzjali) (nru 0361/2014); Silvia Chala Vaz (nru 0362/2014); Per Andresen (nru 0363/2014).

Il-President, skont l-Artikolu 201(13) tar-Regoli ta' Proċedura, ħabbar li rrefera fid-data 21 ta' Frar 2014 lill-kumitat responsabbli l-petizzjonijiet indirizzati lill-Parlament Ewropew minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li la jkunu ċittadini tal-Unjoni Ewropea u lanqas ikunu residenti jew ma għandhomx l-uffiċċju reġistrat tagħhom fi Stat Membru.


14. Trażmissjoni ta' testi ta' ftehimiet mill-Kunsill

Il-Kunsill għadda kopja ċċertifikata tad-dokument li ġej:

- Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Azerbajġan dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta' viżi.


15. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru1236/2005 dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD))

irreferut

responsabbli:

AFET

opinjoni:

INTA

- Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-parteċipazzjoni tal-Unjoni Ewropea fiż-żieda fil-kapital tal-Fond Ewropew għall-Investiment (COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

BUDG

opinjoni:

ITRE, ECON

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2004/162/KE fir-rigward tal-applikazzjoni tagħha għall-Majott mill-1 ta' Jannar 2014 (COM(2014)0024 - C7-0031/2014 - 2014/0010(CNS))

irreferut

responsabbli:

REGI

opinjoni:

ECON

2) mill-kumitati parlamentari, ir-rapporti:

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 91/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2002 dwar l-istatistika tat-trasport bil-ferrovija, fir-rigward tal-ġbir ta' dejta dwar merkanzija, passiġġieri u aċċidenti (COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Michael Cramer (A7-0002/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1365/2006 dwar statistika ta' trasport ta' merkanzija minn passaġġi fuq l-ilma interni fir-rigward l-għoti ta’ setgħat iddelegati u implimentattivi lill-Kummissjoni għall-adozzjoni ta’ ċerti miżuri (COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Eva Lichtenberger (A7-0003/2014)

- ***I Rapport fir-rigward tal-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-fatturar elettroniku fl-akkwist pubbliku (COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Birgit Collin-Langen (A7-0004/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta' atti legali li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (COM(2013)0451 - C7-0198/2013 - 2013/0218(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: József Szájer (A7-0010/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta' atti legali li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-Artikolu 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: József Szájer (A7-0011/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza ferrovjarja (tfassil mill-ġdid) (COM(2013)0031 - C7-0028/2013 - 2013/0016(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Michael Cramer (A7-0015/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 881/2004 (COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 dwar il-marka kummerċjali Komunitarja (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0031/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (riformulazzjoni) (COM(2013)0162 - C7-0088/2013 - 2013/0089(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0032/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (Riformulazzjoni) (COM(2013)0030 - C7-0027/2013 - 2013/0015(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1370/2007 fir-rigward tal-ftuħ tas-suq għas-servizzi tat-trasport ferrovjarju domestiku tal-passiġġieri (COM(2013)0028 - C7-0024/2013 - 2013/0028(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2012/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 li tistabbilixxi żona ferrovjarja unika Ewropea, fir-rigward tal-ftuħ tas-suq tas-servizzi tat-trasport ferrovjarju domestiku tal-passiġġieri u l-governanza tal-infrastruttura ferrovjarja (COM(2013)0029 - C7-0025/2013 - 2013/0029(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

- Rapport dwar l-emenda tal-Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura dwar l-attendenza tal-Membri għas-seduti (2013/2033(REG)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Gerald Häfner (A7-0038/2014)

- Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar ir-rieżami tal-Mandat ta' Arrest Ewropew (2013/2109(INL)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Baroness Sarah Ludford (A7-0039/2014)

- *** Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Indoneżja dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti, governanza u kummerċ ta' prodotti tal-injam għall-Unjoni Ewropea (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

- Rapport dwar it-tnissil ta' pjanti: x'inhuma l-għażliet għal żieda fil-kwalità u fir-rendiment? (2013/2099(INI)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Marit Paulsen (A7-0044/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006 fir-rigward ta' ċerti dispożizzjonijiet relatati mal-ġestjoni finanzjarja għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew jinsabu mhedda b'diffikultajiet serji fir-rigward tal-istabilità finanzjarja tagħhom (COM(2013)0428 - C7-0178/2013 - 2013/0200(COD)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0046/2014)

- Rapport Il-futur tas-settur tal-Ortikoltura tal-Ewropa - strateġiji għat-tkabbir (2013/2100(INI)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

- Rapport dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2012 (2013/2078(INI)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Louis Michel (A7-0051/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1215/2012 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (COM(2013)0554 - C7-0239/2013 - 2013/0268(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A7-0052/2014)

- Rapport dwar it-tħejjija għal dinja awdjoviżiva konverġenti b'mod komplet (2013/2180(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Sabine Verheyen (A7-0057/2014)

- Rapport dwar is-SOLVIT (2013/2154(INI)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

- Rapport dwar il-finanzjament fit-tul tal-ekonomija Ewropea (2013/2175(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Wolf Klinz (A7-0065/2014)

- Rapport dwar il-Governanza tas-Suq Uniku fil-qafas tas-Semestru Ewropew 2014 (2013/2194(INI)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Sergio Gaetano Cofferati (A7-0066/2014)

- Rapport dwar l-evalwazzjoni tal-finanzi tal-Unjoni abbażi tar-riżultati miksuba: għodda ġdida għall-proċedura ta’ kwittanza mtejba tal-Kummissjoni Ewropea (2013/2172(INI)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Michael Theurer (A7-0068/2014)

- Rapport dwar azzjonijiet speċifiċi fil-Politika Komuni tas-Sajd għall-iżvilupp tar-rwol tan-nisa (2013/2150(INI)) - Kumitat PECH - Kumitat FEMM - Rapporteurs: Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

- Rapport dwar l-isfruttament sesswali u l-prostituzzjoni u l-impatt tagħhom fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi (2013/2103(INI)) - Kumitat FEMM - Rapporteur: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

- Rapport dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea - 2012 (2013/2156(INI)) - Kumitat FEMM - Rapporteur: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)

- Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-ġlieda kontra l-Vjolenza Fuq in-Nisa (2013/2004(INL)) - Kumitat FEMM - Rapporteur: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)

- Rapport dwar is-seba' u t-tmien rapporti ta' progress tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-Politika ta' Koeżjoni tal-UE u r-Rapport Strateġiku tal-2013 dwar l-implimentazzjoni tal-programm għal bejn l-2007 u l-2013 (2013/2008(INI)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0081/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tintroduċi reġim semplifikat għall-kontroll tal-persuni fuq il-fruntieri esterni li jkun ibbażat fuq ir-rikonoxximent unilaterali mill-Kroazja u Ċipru ta' ċerti dokumenti bħala ekwivalenti għall-viżi nazzjonali tagħhom għat-tranżitu minn jew soġġorni intiżi fit-territorji tagħhom li ma jaqbżux id-90 jum fi kwalunkwe perjodu ta' 180 jum u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 895/2006/KE u d-Deċiżjoni Nru 582/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (COM(2013)0441 - C7-0186/2013 - 2013/0210(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Tanja Fajon (A7-0082/2014)

- Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tal-2014 (2013/2157(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Philippe De Backer (A7-0084/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-medjazzjoni fl-assigurazzjoni (riformulazzjoni) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Werner Langen (A7-0085/2014)

- * Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward ta’ denunzja standard tal-VAT (COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Ivo Strejček (A7-0090/2014)

- Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2014 (2013/2158(INI)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014)

- *** Rapport interim dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Qafas dwar Sħubija Komprensiva u Kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Indoneżja, min-naħa l-oħra, bl-eċċezzjoni ta' kwistjonijiet relatati mad-dħul mill-ġdid (11250/2013 - C7-0351/2013 - 2013/0120A(NLE)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Ana Gomes (A7-0093/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi u t-Taħriġ (Europol) u li tħassar id-Deċiżjonijiet 2009/371/ĠAI u 2005/681/ĠAI (COM(2013)0173 - C7-0094/2013 - 2013/0091(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tat-Turkija dwar ir-riammissjoni ta’ persuni li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni (10697/2012 - C7-0029/2014 - 2012/0122(NLE)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Renate Sommer (A7-0097/2014)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Tadeusz Cymański (2013/2278(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Dimitar Stoyanov (A7-0099/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom jeħtieġ li jkollhom viża meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn tali rekwiżit (COM(2013)0853 - C7-0430/2013 - 2013/0415(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jikkonċerna r-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-iskjerament tas-sistema eCall immuntata fil-vettura u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

- * Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2009/831/KE fir-rigward tal-perjodu ta' applikazzjoni tagħha (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0113/2014)

- Rapport dwar imposti fuq l-ikkupjar privat (2013/2114(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Françoise Castex (A7-0114/2014)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Qafas dwar Sħubija Komprensiva u Kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Indoneżja, min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-materji relatati mar-riammissjoni (11313/2013 - C7-0356/2013 - 2013/0120B(NLE)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Ana Gomes (A7-0115/2014)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea tal-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Koperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubbliki tal-Kosta Rika, ta' El Salvador, tal-Gwatemala, tal-Ħonduras, tan-Nikaragwa u tal-Panama, min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-Artikolu 49(3) tiegħu (12400/2013 - C7-0426/2013 - 2012/0219B(NLE)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Renate Weber (A7-0119/2014)

- Rapport dwar l-ottimizzazzjoni tal-potenzjal tar-Reġjuni Ultraperiferiċi permezz tal-ħolqien ta' sinerġiji bejn il-fondi strutturali tal-UE u programmi oħra tal-UE (2013/2178(INI)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Younous Omarjee (A7-0121/2014)

- * Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Oskar Herics bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (05077/2014 - C7-0009/2014 - 2014/0802(NLE)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0128/2014)

- Rapport dwar il-promozzjoni tal-iżvilupp permezz ta' prattiki ta' negozju responsabbli, inkluż ir-rwol tal-industriji estrattivi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (2013/2126(INI)) - Kumitat DEVE - Rapporteur: Judith Sargentini (A7-0132/2014)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Qafas dwar Sħubija Komprensiva u Kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Indoneżja, min-naħa l-oħra, bl-eċċezzjoni ta' kwistjonijet relatati mad-dħul mill-ġdid (11250/2013 - C7-0351/2013 - 2013/0120A(NLE)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Ana Gomes (A7-0134/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 443/2009 bl-għan li jiġu ddefiniti l-modalitajiet biex tintlaħaq il-mira għall-2020 li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 minn karozzi ġodda tal-passiġġieri (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Thomas Ulmer (A7-0151/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 77/91/KEE u 82/891/KE, id-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE u 2011/35/KE u r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Gunnar Hökmark (A7-0196/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 1192/69 tal-Kunsill dwar regoli komuni għan-normalizzazzjoni tal-kontijiet ta' intrapriżi tal-ferrovija (COM(2013)0026 - C7-0026/2013 - 2013/0013(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar tariffi pagabbli lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini sabiex twettaq attivitajiet ta' farmakoviġilanza fir-rigward ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (COM(2013)0472 - C7-0196/2013 - 2013/0222(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Linda McAvan (A7-0476/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-varar ta' eCall interoperabbli fl-UE kollha (COM(2013)0315 - C7-0173/2013 - 2013/0166(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Philippe De Backer (A7-0482/2013)


16. Ordni tal-ħidma

Il-punt li jmiss kien l-ordni tal-ħidma.

L-abbozz definittiv tal-aġenda għas-seduti plenarji ta' Frar II (PE 529.494/PDOJ) tqassam u ġew proposti l-bidliet li ġejjin (Artikolu 140 tar-Regoli ta' Proċedura):

It-Tnejn, it-Tlieta

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

L-Erbgħa

Il-President ħabbar li kien irċieva mingħand Martin Callanan f'isem il-Grupp ECR, u Herbert Reul, talba biex tiġi posposta l-votazzjoni dwar ir-rapport ta' Linda McAvan dwar "Il-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk u prodotti relatati" (A7-0276/2013) (punt 160 tal-PDOJ) u fakkar, bi qbil mad-dispożizzjonijiet fis-seħħ, fil-fatt li tali talba tista' titressaq fil-bidu tal-votazzjoni.

Il-Ħamis

- Sitwazzjoni fil-Venezwela (Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) (punt 249 tal-PDOJ)
Talba mill-Grupp PPE, biex jingħalaq id-dibattitu dwar din id-dikjarazzjoni permezz tat-tressiq ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Jean-Pierre Audy f'isem il-Grupp PPE, biex jiġġustifika t-talba, u João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, biex jopponiha.

Il-Parlament approva t-talba.

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.

°
° ° °

Intervent ta': Izaskun Bilbao Barandica dwar il-proċess ta' paċi fil-Pajjiż Bask.


17. Il-mira għall-2020 li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 minn karozzi ġodda tal-passiġġieri ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 443/2009 bl-għan li jiġu ddefiniti l-modalitajiet biex tintlaħaq il-mira għall-2020 li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 minn karozzi ġodda tal-passiġġieri [COM(2012)0393 - C7-0184/2012- 2012/0190(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Thomas Ulmer (A7-0151/2013)

Thomas Ulmer ippreżenta r-rapport.

PRESIDENZA: Anni PODIMATA
Viċi President

Intervent ta': Connie Hedegaard (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Fiona Hall (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Eider Gardiazábal Rubial (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Françoise Grossetête f'isem il-Grupp PPE, Mario Pirillo f'isem il-Grupp S&D, Chris Davies f'isem il-Grupp ALDE, Carl Schlyter f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ivo Belet, Marita Ulvskog, Holger Krahmer u Silvia-Adriana Ţicău.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Dubravka Šuica, Judith A. Merkies, João Ferreira, Andrej Plenković, Biljana Borzan u Jolanta Emilia Hibner.

Interventi ta': Connie Hedegaard u Thomas Ulmer.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.8 tal- Minuti ta' 25.2.2014.


18. Trade mark Komunitarja ***I - Il-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 dwar it-trade mark Komunitarja [COM(2013)0161 - C7-0087/2013- 2013/0088(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0031/2014)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (Riformulazzjoni) [COM(2013)0162 - C7-0088/2013- 2013/0089(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0032/2014)

Cecilia Wikström ippreżentat ir-rapporti.

Intervent ta': Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': George Sabin Cutaş (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Andreas Schwab (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Marielle Gallo f'isem il-Grupp PPE, Bernhard Rapkay f'isem il-Grupp S&D, Christian Engström f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, Dimitar Stoyanov Membru mhux affiljat, u Giuseppe Gargani.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sandra Petrović Jakovina, Eva Lichtenberger u Silvia-Adriana Ţicău.

Interventi ta': Michel Barnier u Cecilia Wikström.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.9 tal- Minuti ta' 25.2.2014 u punt 5.10 tal- Minuti ta' 25.2.2014.


19. L-iffriżar u l-konfiska tar-rikavat minn attività kriminali ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iffriżar u l-konfiska tar-rikavat minn attività kriminali fl-Unjoni Ewropea [COM(2012)0085 - C7-0075/2012- 2012/0036(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013)

Monica Luisa Macovei ppreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Salvatore Iacolino f'isem il-Grupp PPE, Rita Borsellino f'isem il-Grupp S&D, Rui Tavares f'isem il-Grupp Verts/ALE, Janusz Wojciechowski f'isem il-Grupp ECR, Gerard Batten f'isem il-Grupp EFD, Hubert Pirker u James Nicholson.

PRESIDENZA: László SURJÁN
Viċi President

Interventi ta': Slavi Binev u Roberta Angelilli.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić u Mairead McGuinness.

Interventi ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni) u Monica Luisa Macovei.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.11 tal- Minuti ta' 25.2.2014.


20. Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni u t-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni u t-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u li jħassar id-Deċiżjonijiet 2009/371/ĠAI u 2005/681/ĠAI [COM(2013)0173 - C7-0094/2013- 2013/0091(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Jutta Haug (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Alexandra Thein (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Marco Scurria f'isem il-Grupp PPE, Tanja Fajon f'isem il-Grupp S&D, Rui Tavares f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Gerard Batten f'isem il-Grupp EFD, Slavi Binev u Sonia Alfano f'isem il-Grupp ALDE.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Mairead McGuinness u Hubert Pirker, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Hans-Peter Martin.

Interventi ta': Cecilia Malmström u Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.12 tal- Minuti ta' 25.2.2014.


21. Il-kundizzjonijiet ta' dħul u residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għal skop ta’ riċerka, studju, skambju ta’ studenti, taħriġ bi ħlas u bla ħlas, servizz volontarju u au pairing (riformulazzjoni) [COM(2013)0151 - C7-0080/2013- 2013/0081(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0377/2013)

Cecilia Wikström ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Antigoni Papadopoulou (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Dimitar Stoyanov (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Anna Maria Corazza Bildt f'isem il-Grupp PPE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Dimitar Stoyanov, Tanja Fajon f'isem il-Grupp S&D, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marek Henryk Migalski f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' William (The Earl of) Dartmouth, Kyriacos Triantaphyllides f'isem il-Grupp GUE/NGL, Hans-Peter Martin Membru mhux affiljat, Sari Essayah, Claude Moraes, Janusz Wojciechowski, Seán Kelly u Ruža Tomašić.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Dubravka Šuica, Tonino Picula, Andrew Henry William Brons, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jean Lambert, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Andrej Plenković u João Ferreira.

PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Viċi President

Interventi ta': Mairead McGuinness u Franz Obermayr dwar il-proċedura "catch the eye" (il-President ħadet nota tal-osservazzjonijiet tal-kelliema).

Interventi ta': Cecilia Malmström u Cecilia Wikström.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.13 tal- Minuti ta' 25.2.2014.


22. Il-Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja - EU Aid Volunteers [COM(2012)0514 - C7-0303/2012- 2012/0245(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Michèle Striffler (A7-0158/2013)

Michèle Striffler ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Kristalina Georgieva (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': María Muñiz De Urquiza (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Filip Kaczmarek f'isem il-Grupp PPE, Corina Creţu f'isem il-Grupp S&D, Bill Newton Dunn f'isem il-Grupp ALDE, Alf Svensson, Ricardo Cortés Lastra, Cristian Dan Preda u Antigoni Papadopoulou.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Monika Panayotova, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, João Ferreira, Seán Kelly, Franz Obermayr, Dubravka Šuica, Iosif Matula, Krisztina Morvai, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Newton Dunn, Andrej Plenković u Davor Ivo Stier.

Interventi ta': Kristalina Georgieva u Michèle Striffler.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.14 tal- Minuti ta' 25.2.2014.


23. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura:

Rareş-Lucian Niculescu, Elena Băsescu, Catherine Stihler, Jelko Kacin, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Marek Henryk Migalski, Nikola Vuljanić, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons u Monica Luisa Macovei.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Jorgo Chatzimarkakis, Mirosław Piotrowski, Paul Nuttall, Dubravka Šuica, Andrés Perelló Rodríguez, Marian Harkin, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Tonino Picula, Rosa Estaràs Ferragut, María Irigoyen Pérez, Anna Záborská, Josefa Andrés Barea, Mairead McGuinness u József Szájer.


24. Il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa (preżentazzjoni qasira)

Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-ġlieda kontra l-Vjolenza Fuq in-Nisa [2013/2004(INL)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)

Antonyia Parvanova għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Roberta Angelilli, Biljana Borzan, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Elena Băsescu u Marusya Lyubcheva.

Intervent ta': Kristalina Georgieva (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 5.17 tal- Minuti ta' 25.2.2014.


25. L-isfruttament sesswali u l-prostituzzjoni u l-impatt tagħhom fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar l-isfruttament sesswali u l-prostituzzjoni u l-impatti tagħhom fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi [2013/2103(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

Mary Honeyball għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Anna Záborská, Edite Estrela, Ulrike Lunacek, Inês Cristina Zuber, Zbigniew Ziobro, Krisztina Morvai, Piotr Borys u Anna Hedh.

Intervent ta': Kristalina Georgieva (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 9.15 tal- Minuti ta' 26.2.2014.


26. Delega ta' setgħat leġiżlattivi u l-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar segwitu dwar id-delega ta' setgħat leġiżlattivi u l-kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni [2012/2323(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: József Szájer (A7-0435/2013)

József Szájer għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Mairead McGuinness u Elena Băsescu.

Intervent ta': Kristalina Georgieva (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 5.18 tal- Minuti ta' 25.2.2014.


27. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 529.494/OJMA).


28. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.50.

Klaus Welle

Othmar Karas

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cramer, Creţu, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, van der Kammen, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Provera, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza