Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2194(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0066/2014

Keskustelut :

PV 25/02/2014 - 4
CRE 25/02/2014 - 4

Äänestykset :

PV 25/02/2014 - 5.21
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0130

Pöytäkirja
Tiistai 25. helmikuuta 2014 - Strasbourg

4. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2014 - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat - Sisämarkkinoiden hallinnointi (keskustelu)
CRE

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2014 [2013/2157(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Philippe De Backer (A7-0084/2014)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2014 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat [2013/2158(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014)

Mietintö sisämarkkinoiden hallinnoinnista eurooppalaisen ohjausjakson 2014 puitteissa [2013/2194(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Sergio Gaetano Cofferati (A7-0066/2014)

Puheenvuorot: Dimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja).

Puheenvuorot: Corien Wortmann-Kool PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Reinhard Bütikofer, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Sylvie Goulard ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla John Stuart Agnew, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sylvie Goulard, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Philippe Lamberts, ja sitoutumaton Laurence J.A.J. Stassen.

Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto ja Philippe De Backer esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Angelika Werthmann (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Pablo Zalba Bidegain.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Puheenvuorot: Anni Podimata, Marian Harkin, Jean Lambert, Malcolm Harbour, Marisa Matias, Slavi Binev, Franz Obermayr, Verónica Lope Fontagné, Pervenche Berès, Alexander Graf Lambsdorff, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gabriele Zimmer, Reinhard Bütikofer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alexander Graf Lambsdorff, Adam Bielan, Inês Cristina Zuber, Magdi Cristiano Allam, Mario Borghezio, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Theurer, Olle Schmidt, Karima Delli, Juozas Imbrasas, Gunnar Hökmark, Udo Bullmann, Andreas Schwab, Vilija Blinkevičiūtė, Diogo Feio, Marc Tarabella, Philippe Boulland, Frédéric Daerden, Theodor Dumitru Stolojan, Sylvana Rapti, Regina Bastos, Jutta Steinruck, Sari Essayah ja Leonardo Domenici.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Michael Theurer, Malika Benarab-Attou, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić ja Claudio Morganti.

Puheenvuorot: Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja), László Andor (komission jäsen), Dimitrios Kourkoulas, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto ja Philippe De Backer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.2.2014, kohta 5.19, istunnon pöytäkirja 25.2.2014, kohta 5.20 ja istunnon pöytäkirja 25.2.2014, kohta 5.21.

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö