Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0295(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0183/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0183/2013

Συζήτηση :

PV 11/06/2013 - 5
CRE 11/06/2013 - 5

Ψηφοφορία :

PV 12/06/2013 - 8.8
CRE 12/06/2013 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 25/02/2014 - 5.15
CRE 25/02/2014 - 5.15
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0257
P7_TA(2014)0124

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

5.15. Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους ***I (τελική ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη προτάση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους [COM(2012)0617 - C7-0358/2012- 2012/0295(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Emer Costello (A7-0183/2013)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 11 Ιουνίου 2013 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.6.2013 και σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.6.2013).

Η ψηφοφορία επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος αναβάλλεται για τις 12 Ιουνίου 2013 (σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2013).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0124)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0124)

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, Pervenche Berès η οποία ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε δήλωση και László Andor (μέλος της Επιτροπής), ο οποίος προβαίνει στη δήλωση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου