Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0150(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0354/2013

Ingivna texter :

A7-0354/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/02/2014 - 5.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0125

Protokoll
Tisdagen den 25 februari 2014 - Strasbourg

5.16. Biocidprodukter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter vad gäller vissa villkor för tillträde till marknaden [COM(2013)0288 - C7-0141/2013- 2013/0150(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Matthias Groote (A7-0354/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0125)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0125)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy