Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 25 февруари 2014 г. - Страсбург

6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Thomas Ulmer - A7-0151/2013
Phil Bennion, Dubravka Šuica, Franco Bonanini, Adam Bielan, Peter Jahr, Ivana Maletić и Seán Kelly

Доклад Cecilia Wikström - A7-0031/2014
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Francesco De Angelis, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Marino Baldini, Andrej Plenković и Marian Harkin

Доклад Monica Luisa Macovei - A7-0178/2013
Petri Sarvamaa, Emer Costello, Sandra Petrović Jakovina, Diane Dodds, Salvatore Caronna, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Monika Smolková, Andrej Plenković и Giommaria Uggias

Доклад Cecilia Wikström - A7-0032/2014
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Marino Baldini, Andrej Plenković и Marian Harkin

Доклад Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A7-0096/2014
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Salvatore Caronna, Adam Bielan и Andrej Plenković

Доклад Cecilia Wikström - A7-0377/2013
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier, Salvatore Caronna, Seán Kelly и Marian Harkin

Доклад Emer Costello - A7-0183/2013
Biljana Borzan

Доклад Michèle Striffler - A7-0158/2013
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Adam Bielan, Sandra Petrović Jakovina, Giommaria Uggias, Ivana Maletić, Monika Smolková, Seán Kelly и Marian Harkin

Доклад Emer Costello - A7-0183/2013
Joseph Cuschieri, от името на групата S&D, Emer Costello, Paolo Bartolozzi, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier, Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Adam Bielan, Rareş-Lucian Niculescu, Zdravka Bušić, Monika Smolková, Paul Murphy, Andrej Plenković и Giommaria Uggias

Изказа се Krisztina Morvai относно разпоредбите, приложими за обяснението на вот (Председателят й даде уточнения по този въпрос).

Доклад Emer Costello - A7-0183/2013
Ivana Maletić и Marian Harkin

Доклад Антония Първанова - A7-0075/2014
Marina Yannakoudakis, Sandra Petrović Jakovina, Francesca Barracciu, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Joseph Cuschieri, Davor Ivo Stier, Diane Dodds, Krisztina Morvai, Ewald Stadler, Anna Maria Corazza Bildt и Marian Harkin

Доклад József Szájer - A7-0435/2013
Sandra Petrović Jakovina и Ivana Maletić

Доклад Philippe De Backer - A7-0084/2014
Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Adam Bielan, Marino Baldini, Ivana Maletić и Andrej Plenković

Доклад Sergio Gutiérrez Prieto - A7-0091/2014
Joseph Cuschieri, от името на групата S&D, Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Paul Murphy, Ivana Maletić, Andrej Plenković и Marian Harkin.

Обясненията на вота ще продължат по време на сесията през следващия ден сряда, 26 февруари 2014 г.

Правна информация - Политика за поверителност