Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 25. februar 2014 - Strasbourg

6. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Thomas Ulmer - A7-0151/2013
Phil Bennion, Dubravka Šuica, Franco Bonanini, Adam Bielan, Peter Jahr, Ivana Maletić og Seán Kelly

Betænkning: Cecilia Wikström - A7-0031/2014
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Francesco De Angelis, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Marino Baldini, Andrej Plenković og Marian Harkin

Betænkning: Monica Luisa Macovei - A7-0178/2013
Petri Sarvamaa, Emer Costello, Sandra Petrović Jakovina, Diane Dodds, Salvatore Caronna, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Monika Smolková, Andrej Plenković og Giommaria Uggias

Betænkning: Cecilia Wikström - A7-0032/2014
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Marino Baldini, Andrej Plenković og Marian Harkin

Betænkning: Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A7-0096/2014
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Salvatore Caronna, Adam Bielan og Andrej Plenković

Betænkning: Cecilia Wikström - A7-0377/2013
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier, Salvatore Caronna, Seán Kelly og Marian Harkin

Betænkning: Emer Costello - A7-0183/2013
Biljana Borzan

Betænkning: Michèle Striffler - A7-0158/2013
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Adam Bielan, Sandra Petrović Jakovina, Giommaria Uggias, Ivana Maletić, Monika Smolková, Seán Kelly og Marian Harkin

Betænkning: Emer Costello - A7-0183/2013
Joseph Cuschieri for S&D-Gruppen, Emer Costello, Paolo Bartolozzi, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier, Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Adam Bielan, Rareş-Lucian Niculescu, Zdravka Bušić, Monika Smolková, Paul Murphy, Andrej Plenković og Giommaria Uggias

Indlæg af Krisztina Morvai om de bestemmelser, der finder anvendelse for stemmeforklaringerne (Formanden gav nærmere oplysninger herom).

Betænkning: Emer Costello - A7-0183/2013
Ivana Maletić og Marian Harkin

Betænkning: Antonyia Parvanova - A7-0075/2014
Marina Yannakoudakis, Sandra Petrović Jakovina, Francesca Barracciu, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Joseph Cuschieri, Davor Ivo Stier, Diane Dodds, Krisztina Morvai, Ewald Stadler, Anna Maria Corazza Bildt og Marian Harkin

Betænkning: József Szájer - A7-0435/2013
Sandra Petrović Jakovina og Ivana Maletić

Betænkning: Philippe De Backer - A7-0084/2014
Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Adam Bielan, Marino Baldini, Ivana Maletić og Andrej Plenković

Betænkning: Sergio Gutiérrez Prieto - A7-0091/2014
Joseph Cuschieri for S&D-Gruppen, Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Paul Murphy, Ivana Maletić, Andrej Plenković og Marian Harkin.

Stemmeforklaringerne ville fortsætte på den følgende dags møde onsdag 26. februar 2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik