Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 25. helmikuuta 2014 - Strasbourg

6. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Thomas Ulmer - A7-0151/2013
Phil Bennion, Dubravka Šuica, Franco Bonanini, Adam Bielan, Peter Jahr, Ivana Maletić ja Seán Kelly

Mietintö Cecilia Wikström - A7-0031/2014
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Francesco De Angelis, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Marino Baldini, Andrej Plenković ja Marian Harkin

Mietintö Monica Luisa Macovei - A7-0178/2013
Petri Sarvamaa, Emer Costello, Sandra Petrović Jakovina, Diane Dodds, Salvatore Caronna, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Monika Smolková, Andrej Plenković ja Giommaria Uggias

Mietintö Cecilia Wikström - A7-0032/2014
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Marino Baldini, Andrej Plenković ja Marian Harkin

Mietintö Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A7-0096/2014
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Salvatore Caronna, Adam Bielan ja Andrej Plenković

Mietintö Cecilia Wikström - A7-0377/2013
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier, Salvatore Caronna, Seán Kelly ja Marian Harkin

Mietintö Emer Costello - A7-0183/2013
Biljana Borzan

Mietintö Michèle Striffler - A7-0158/2013
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Adam Bielan, Sandra Petrović Jakovina, Giommaria Uggias, Ivana Maletić, Monika Smolková, Seán Kelly ja Marian Harkin

Mietintö Emer Costello - A7-0183/2013
Joseph Cuschieri S&D-ryhmän puolesta, Emer Costello, Paolo Bartolozzi, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier, Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Adam Bielan, Rareş-Lucian Niculescu, Zdravka Bušić, Monika Smolková, Paul Murphy, Andrej Plenković ja Giommaria Uggias

Krisztina Morvai käytti puheenvuoron äänestysselityksiin sovellettavista määräyksistä (puhemies antoi aihetta koskevia täsmennyksiä).

Mietintö Emer Costello - A7-0183/2013
Ivana Maletić ja Marian Harkin

Mietintö Antonyia Parvanova - A7-0075/2014
Marina Yannakoudakis, Sandra Petrović Jakovina, Francesca Barracciu, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Joseph Cuschieri, Davor Ivo Stier, Diane Dodds, Krisztina Morvai, Ewald Stadler, Anna Maria Corazza Bildt ja Marian Harkin

Mietintö József Szájer - A7-0435/2013
Sandra Petrović Jakovina ja Ivana Maletić

Mietintö Philippe De Backer - A7-0084/2014
Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Adam Bielan, Marino Baldini, Ivana Maletić ja Andrej Plenković

Mietintö Sergio Gutiérrez Prieto - A7-0091/2014
Joseph Cuschieri S&D-ryhmän puolesta, Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Paul Murphy, Ivana Maletić, Andrej Plenković ja Marian Harkin.

Äänestysselitysten antamista jatketaan huomisessa istunnossa keskiviikkona 26. helmikuuta 2014.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö