Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 25. veljače 2014. - Strasbourg

6. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku:

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku, u smislu članka 170. Poslovnika, nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće Thomas Ulmer - A7-0151/2013
Phil Bennion, Dubravka Šuica, Franco Bonanini, Adam Bielan, Peter Jahr, Ivana Maletić i Seán Kelly

Izvješće Cecilia Wikström - A7-0031/2014
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Francesco De Angelis, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Marino Baldini, Andrej Plenković i Marian Harkin

Izvješće Monica Luisa Macovei - A7-0178/2013
Petri Sarvamaa, Emer Costello, Sandra Petrović Jakovina, Diane Dodds, Salvatore Caronna, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Monika Smolková, Andrej Plenković i Giommaria Uggias

Izvješće Cecilia Wikström - A7-0032/2014
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Marino Baldini, Andrej Plenković i Marian Harkin

Izvješće Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A7-0096/2014
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Salvatore Caronna, Adam Bielan i Andrej Plenković

Izvješće Cecilia Wikström - A7-0377/2013
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier, Salvatore Caronna, Seán Kelly i Marian Harkin

Izvješće Emer Costello - A7-0183/2013
Biljana Borzan

Izvješće Michèle Striffler - A7-0158/2013
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Adam Bielan, Sandra Petrović Jakovina, Giommaria Uggias, Ivana Maletić, Monika Smolková, Seán Kelly i Marian Harkin

Izvješće Emer Costello - A7-0183/2013
Joseph Cuschieri, u ime kluba S&D, Emer Costello, Paolo Bartolozzi, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier, Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Adam Bielan, Rareş-Lucian Niculescu, Zdravka Bušić, Monika Smolková, Paul Murphy, Andrej Plenković i Giommaria Uggias

Govorila je Krisztina Morvai, o odredbama koje se primjenuju na obrazloženja glasovanja (predsjednica joj je pojasnila predmet).

Izvješće Emer Costello - A7-0183/2013
Ivana Maletić i Marian Harkin

Izvješće Antonyia Parvanova - A7-0075/2014
Marina Yannakoudakis, Sandra Petrović Jakovina, Francesca Barracciu, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Joseph Cuschieri, Davor Ivo Stier, Diane Dodds, Krisztina Morvai, Ewald Stadler, Anna Maria Corazza Bildt i Marian Harkin

Izvješće József Szájer - A7-0435/2013
Sandra Petrović Jakovina i Ivana Maletić

Izvješće Philippe De Backer - A7-0084/2014
Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Adam Bielan, Marino Baldini, Ivana Maletić i Andrej Plenković

Izvješće Sergio Gutiérrez Prieto - A7-0091/2014
Joseph Cuschieri, u ime kluba S&D, Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Paul Murphy, Ivana Maletić, Andrej Plenković i Marian Harkin.

Obrazloženje glasovanja nastavit će se na sutrašnjoj dnevnoj sjednici srijede 26 veljače 2014.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti