Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 25 lutego 2014 r. - Strasburg

6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Thomas Ulmer - A7-0151/2013
Phil Bennion, Dubravka Šuica, Franco Bonanini, Adam Bielan, Peter Jahr, Ivana Maletić i Seán Kelly

Sprawozdanie Cecilia Wikström - A7-0031/2014
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Francesco De Angelis, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Marino Baldini, Andrej Plenković i Marian Harkin

Sprawozdanie Monica Luisa Macovei - A7-0178/2013
Petri Sarvamaa, Emer Costello, Sandra Petrović Jakovina, Diane Dodds, Salvatore Caronna, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Monika Smolková, Andrej Plenković i Giommaria Uggias

Sprawozdanie Cecilia Wikström - A7-0032/2014
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Marino Baldini, Andrej Plenković i Marian Harkin

Sprawozdanie Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A7-0096/2014
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Salvatore Caronna, Adam Bielan i Andrej Plenković

Sprawozdanie Cecilia Wikström - A7-0377/2013
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier, Salvatore Caronna, Seán Kelly i Marian Harkin

Sprawozdanie Emer Costello - A7-0183/2013
Biljana Borzan

Sprawozdanie Michèle Striffler - A7-0158/2013
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Adam Bielan, Sandra Petrović Jakovina, Giommaria Uggias, Ivana Maletić, Monika Smolková, Seán Kelly i Marian Harkin

Sprawozdanie Emer Costello - A7-0183/2013
Joseph Cuschieri w imieniu grupy S&D, Emer Costello, Paolo Bartolozzi, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier, Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Adam Bielan, Rareş-Lucian Niculescu, Zdravka Bušić, Monika Smolková, Paul Murphy, Andrej Plenković i Giommaria Uggias

Głos zabrała Krisztina Morvai w sprawie przepisów mających zastosowanie w kwestii wyjaśnień dotyczących głosowania przewodnicząca przekazała odnośne informacje).

Sprawozdanie Emer Costello - A7-0183/2013
Ivana Maletić i Marian Harkin

Sprawozdanie Antonyia Parvanova - A7-0075/2014
Marina Yannakoudakis, Sandra Petrović Jakovina, Francesca Barracciu, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Joseph Cuschieri, Davor Ivo Stier, Diane Dodds, Krisztina Morvai, Ewald Stadler, Anna Maria Corazza Bildt i Marian Harkin

Sprawozdanie József Szájer - A7-0435/2013
Sandra Petrović Jakovina i Ivana Maletić

Sprawozdanie Philippe De Backer - A7-0084/2014
Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Adam Bielan, Marino Baldini, Ivana Maletić i Andrej Plenković

Sprawozdanie Sergio Gutiérrez Prieto - A7-0091/2014
Joseph Cuschieri w imieniu grupy S&D, Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Paul Murphy, Ivana Maletić, Andrej Plenković i Marian Harkin.

Wyjaśnienia do głosowania będą kontynuowane w trakcie kolejnego posiedzenia, w środę 26 lutego 2014 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności