Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 25 februari 2014 - Strasbourg

6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Thomas Ulmer - A7-0151/2013
Phil Bennion, Dubravka Šuica, Franco Bonanini, Adam Bielan, Peter Jahr, Ivana Maletić och Seán Kelly

Betänkande Cecilia Wikström - A7-0031/2014
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Francesco De Angelis, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Marino Baldini, Andrej Plenković och Marian Harkin

Betänkande Monica Luisa Macovei - A7-0178/2013
Petri Sarvamaa, Emer Costello, Sandra Petrović Jakovina, Diane Dodds, Salvatore Caronna, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Monika Smolková, Andrej Plenković och Giommaria Uggias

Betänkande Cecilia Wikström - A7-0032/2014
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Marino Baldini, Andrej Plenković och Marian Harkin

Betänkande Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A7-0096/2014
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Salvatore Caronna, Adam Bielan och Andrej Plenković

Betänkande Cecilia Wikström - A7-0377/2013
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier, Salvatore Caronna, Seán Kelly och Marian Harkin

Betänkande Emer Costello - A7-0183/2013
Biljana Borzan

Betänkande Michèle Striffler - A7-0158/2013
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Adam Bielan, Sandra Petrović Jakovina, Giommaria Uggias, Ivana Maletić, Monika Smolková, Seán Kelly och Marian Harkin

Betänkande Emer Costello - A7-0183/2013
Joseph Cuschieri för S&D-gruppen, Emer Costello, Paolo Bartolozzi, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier, Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Adam Bielan, Rareş-Lucian Niculescu, Zdravka Bušić, Monika Smolková, Paul Murphy, Andrej Plenković och Giommaria Uggias

Talare: Krisztina Morvai om bestämmelserna för röstförklaringar (Talmannen upplyste henne om dessa).

Betänkande Emer Costello - A7-0183/2013
Ivana Maletić och Marian Harkin

Betänkande Antonyia Parvanova - A7-0075/2014
Marina Yannakoudakis, Sandra Petrović Jakovina, Francesca Barracciu, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Joseph Cuschieri, Davor Ivo Stier, Diane Dodds, Krisztina Morvai, Ewald Stadler, Anna Maria Corazza Bildt och Marian Harkin

Betänkande József Szájer - A7-0435/2013
Sandra Petrović Jakovina och Ivana Maletić

Betänkande Philippe De Backer - A7-0084/2014
Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Adam Bielan, Marino Baldini, Ivana Maletić och Andrej Plenković

Betänkande Sergio Gutiérrez Prieto - A7-0091/2014
Joseph Cuschieri för S&D-gruppen, Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Paul Murphy, Ivana Maletić, Andrej Plenković och Marian Harkin.

Röstförklaringar: fortsättning vid sammanträdet följande dag, dvs. onsdagen den 26 februari 2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy