Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0013(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0472/2013

Forhandlinger :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Afstemninger :

PV 26/02/2014 - 9.5
CRE 26/02/2014 - 9.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0152

Protokol
Tirsdag den 25. februar 2014 - Strasbourg

(Mødet udsat kl. 14.45 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

8. Et fælles europæisk jernbaneområde ***I - De nationale markeder for personbefordring med jernbane ***I - Interoperabilitet i jernbanesystemet ***I - Jernbanesikkerhed ***I - Den Europæiske Unions Jernbaneagentur ***I - Normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen [COM(2013)0029 - C7-0025/2013- 2013/0029(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1370/2007 for så vidt angår åbning af de nationale markeder for personbefordring med jernbane [COM(2013)0028 - C7-0024/2013- 2013/0028(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union(omarbejdning) [COM(2013)0030 - C7-0027/2013- 2013/0015(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om jernbanesikkerhed (omarbejdning) [COM(2013)0031 - C7-0028/2013- 2013/0016(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Michael Cramer (A7-0015/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004 [COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber [COM(2013)0026 - C7-0026/2013- 2013/0013(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

Saïd El Khadraoui forelagde sin betænkning.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

(Fortsættelse af forhandlingen punkt 10 i protokollen af 25.2.2014)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik