Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0013(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0472/2013

Keskustelut :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Äänestykset :

PV 26/02/2014 - 9.5
CRE 26/02/2014 - 9.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0152

Pöytäkirja
Tiistai 25. helmikuuta 2014 - Strasbourg

(Istunto keskeytettiin klo 14.45 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

8. Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue ***I - Rautateiden kotimaan henkilöliikenne ***I - Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus ***I - Rautateiden turvallisuus ***I - Euroopan unionin rautatievirasto ***I - Rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistaminen ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/34/EU muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikennemarkkinoiden avaamisen ja rautatieinfrastruktuurin hallinnoinnin osalta [COM(2013)0029 - C7-0025/2013- 2013/0029(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaamisen osalta [COM(2013)0028 - C7-0024/2013- 2013/0028(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa (uudelleenlaadittu toisinto) [COM(2013)0030 - C7-0027/2013- 2013/0015(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rautateiden turvallisuudesta (uudelleenlaadittu toisinto) [COM(2013)0031 - C7-0028/2013- 2013/0016(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Michael Cramer (A7-0015/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin rautatievirastosta ja asetuksen (EY) N:o 881/2004 kumoamisesta [COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1192/69 kumoamisesta [COM(2013)0026 - C7-0026/2013- 2013/0013(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

Saïd El Khadraoui esitteli laatimansa mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

(keskustelun jatko: istunnon pöytäkirja 25.2.2014, kohta 10)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö