Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0013(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0472/2013

Debaty :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Głosowanie :

PV 26/02/2014 - 9.5
CRE 26/02/2014 - 9.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0152

Protokół
Wtorek, 25 lutego 2014 r. - Strasburg

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14.45 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

8. Jednolity europejski obszar kolejowy ***I - Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego ***I - Interoperacyjność systemu kolei ***I - Bezpieczeństwo kolei ***I - Agencja Kolejowa Unii Europejskiej ***I - Normalizacja rachunkowości przedsiębiorstw kolejowych ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową [COM(2013)0029 - C7-0025/2013- 2013/0029(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego [COM(2013)0028 - C7-0024/2013- 2013/0028(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (wersja przekształcona) [COM(2013)0030 - C7-0027/2013- 2013/0015(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa kolei (wersja przekształcona) [COM(2013)0031 - C7-0028/2013- 2013/0016(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Michael Cramer (A7-0015/2014)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2004 [COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych [COM(2013)0026 - C7-0026/2013- 2013/0013(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

Saïd El Khadraoui przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

(Ciąg dalszy debaty pkt 10 protokołu z dnia 25.2.2014)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności