Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/0013(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

A7-0472/2013

Rasprave :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Glasovanja :

PV 26/02/2014 - 9.5
CRE 26/02/2014 - 9.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0152

Zapisnik
Utorak, 25. veljače 2014. - Strasbourg

10. Jedinstveni europski željeznički prostor ***I - Usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika ***I - Interoperabilnost željezničkog sustava ***I - Sigurnost željeznica ***I - Agencija Europske unije za željeznice ***I - Normalizacija računa željezničkih prijevoznika ***I (nastavak rasprave)
CRE

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenog 2012. o uspostavi jedinstvenog europskog željezničkog prostora u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika i upravljanja željezničkom infrastrukturom [COM(2013)0029 - C7-0025/2013- 2013/0029(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 o otvaranju tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika [COM(2013)0028 - C7-0024/2013- 2013/0028(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Europske unije (preinaka) [COM(2013)0030 - C7-0027/2013- 2013/0015(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti željeznica (preinaka) [COM(2013)0031 - C7-0028/2013- 2013/0016(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Michael Cramer (A7-0015/2014)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004 [COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 1192/69 Vijeća o zajedničkim pravilima za normalizaciju računa željezničkih prijevoznika [COM(2013)0026 - C7-0026/2013- 2013/0013(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

(Početak rasprave točka 8 zapisnika od 25.2.2014.)

Govorila je Inés Ayala Sender o tijeku rasprave.

Mathieu Grosch, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Roberts Zīle i Jaromír Kohlíček predstavili su svoja izvješća.

Govorio je Siim Kallas (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Jutta Haug (izvjestiteljica za mišljenje Odbora BUDG), koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Michael Cramer, Bogusław Liberadzki (izvjestitelj za mišljenje Odbora CONT), Frédéric Daerden (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (izvjestiteljica za mišljenje Odbora REGI), Joachim Zeller (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Luis de Grandes Pascual, u ime kluba PPE, Inés Ayala Sender, u ime kluba S&D, Philippe De Backer, u ime kluba ALDE, Karim Zéribi, u ime kluba Verts/ALE, Oldřich Vlasák, u ime kluba ECR, Sabine Wils, u ime kluba GUE/NGL, Juozas Imbrasas, u ime kluba EFD, Mike Nattrass, nezavisni zastupnik, Antonio Cancian, Gilles Pargneaux, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio João Ferreira, Ramon Tremosa i Balcells, Isabelle Durant, Susy De Martini, Jaromír Kohlíček, Mara Bizzotto, Franco Bonanini, Dominique Riquet, Ismail Ertug, Phil Bennion, Karim Zéribi, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Ismailu Ertugu, koji je na pitanje odgovorio, i Iñaki Irazabalbeitia Fernández.

PREDSJEDA: László SURJÁN
potpredsjednik

Govorili su: James Nicholson, Jacky Hénin, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Dominique Riquet, Jaroslav Paška, Patricia van der Kammen, Markus Ferber, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Mikael Gustafsson, Paul Nuttall, Georges Bach, Franco Frigo, Gesine Meissner, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Isabelle Durant, Zbigniew Ziobro, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Michael Cramer, Hubert Pirker, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz i Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Erik Bánki, Jörg Leichtfried, Dieter-Lebrecht Koch, Nikola Vuljanić i Judith A. Merkies.

Govorili su: Siim Kallas, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Roberts Zīle i Jaromír Kohlíček.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.17 zapisnika od 26.2.2014., točka 9.1 zapisnika od 26.2.2014., točka 9.2 zapisnika od 26.2.2014., točka 9.3 zapisnika od 26.2.2014., točka 9.4 zapisnika od 26.2.2014. i točka 9.5 zapisnika od 26.2.2014..

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti