Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0166(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0482/2013

Rozpravy :

PV 25/02/2014 - 13
CRE 25/02/2014 - 13

Hlasování :

PV 26/02/2014 - 7.4
CRE 26/02/2014 - 7.4
Vysvětlení hlasování
PV 15/04/2014 - 8.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0359

Zápis
Úterý, 25. února 2014 - Štrasburk

13. Zavedení palubního systému eCall ***I – Zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall a o změně směrnice 2007/46/ES [COM(2013)0316 - C7-0174/2013- 2013/0165(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU [COM(2013)0315 - C7-0173/2013- 2013/0166(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Philippe De Backer (A7-0482/2013)

Olga Sehnalová uvedla zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Philippe De Backer uvedl zprávu.

Vystoupil Siim Kallas (místopředseda Komise).

Vystoupili: Axel Voss (navrhovatel výboru LIBE), Dieter-Lebrecht Koch za skupinu PPE, Evelyne Gebhardt za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Heide Rühle za skupinu Verts/ALE, Malcolm Harbour za skupinu ECR, Cornelis de Jong za skupinu GUE/NGL, Patricia van der Kammen nezařazená, Wim van de Camp, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sophia in 't Veld, Zita Gurmai, Gesine Meissner, Judith Sargentini, Peter van Dalen, Thomas Händel, Philip Claeys, Andreas Schwab, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, Phil Bennion, Keith Taylor, Jacqueline Foster, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Silvia-Adriana Ţicău, Daniël van der Stoep, Marian-Jean Marinescu, Mario Pirillo, Oldřich Vlasák, Andreas Mölzer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Anna Hedh, Ivo Belet, Sergio Gaetano Cofferati, Małgorzata Handzlik, Silvia-Adriana Ţicău a Tadeusz Ross.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Alajos Mészáros, Phil Prendergast, Tonino Picula, Adam Bielan a Spyros Danellis.

Vystoupil Siim Kallas.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

Vystoupili: Olga Sehnalová a Philippe De Backer.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.7 zápisu ze dne 26.2.2014 a bod 7.4 zápisu ze dne 26.2.2014.

Právní upozornění - Ochrana soukromí