Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0166(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0482/2013

Forhandlinger :

PV 25/02/2014 - 13
CRE 25/02/2014 - 13

Afstemninger :

PV 26/02/2014 - 7.4
CRE 26/02/2014 - 7.4
Stemmeforklaringer
PV 15/04/2014 - 8.19
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0359

Protokol
Tirsdag den 25. februar 2014 - Strasbourg

13. Indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system ***I - Indførelse af det interoperable EU-dækkende eCall-system ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system og om ændring af direktiv 2007/46/EF [COM(2013)0316 - C7-0174/2013- 2013/0165(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af det interoperable EU-dækkende eCall-system [COM(2013)0315 - C7-0173/2013- 2013/0166(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Philippe De Backer (A7-0482/2013)

Olga Sehnalová forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Philippe De Backer forelagde betænkningen.

Indlæg af Siim Kallas (næstformand i Kommissionen).

Talere: Axel Voss (ordfører for udtalelse fra LIBE), Dieter-Lebrecht Koch for PPE-Gruppen, Evelyne Gebhardt for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Heide Rühle for Verts/ALE-Gruppen, Malcolm Harbour for ECR-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, Patricia van der Kammen, løsgænger, Wim van de Camp, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sophia in 't Veld, Zita Gurmai, Gesine Meissner, Judith Sargentini, Peter van Dalen, Thomas Händel, Philip Claeys, Andreas Schwab, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, Phil Bennion, Keith Taylor, Jacqueline Foster, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Silvia-Adriana Ţicău, Daniël van der Stoep, Marian-Jean Marinescu, Mario Pirillo, Oldřich Vlasák, Andreas Mölzer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Anna Hedh, Ivo Belet, Sergio Gaetano Cofferati, Małgorzata Handzlik, Silvia-Adriana Ţicău og Tadeusz Ross.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Alajos Mészáros, Phil Prendergast, Tonino Picula, Adam Bielan og Spyros Danellis.

Indlæg af Siim Kallas.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere: Olga Sehnalová og Philippe De Backer.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.7 i protokollen af 26.2.2014 og punkt 7.4 i protokollen af 26.2.2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik