Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0166(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0482/2013

Arutelud :

PV 25/02/2014 - 13
CRE 25/02/2014 - 13

Hääletused :

PV 26/02/2014 - 7.4
CRE 26/02/2014 - 7.4
Selgitused hääletuse kohta
PV 15/04/2014 - 8.19
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0359

Protokoll
Teisipäev, 25. veebruar 2014 - Strasbourg

13. Sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmine ***I - Koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtt ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb sõidukisisese automaatsete hädaabikõnede eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ [COM(2013)0316 - C7-0174/2013- 2013/0165(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtu kohta [COM(2013)0315 - C7-0173/2013- 2013/0166(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Philippe De Backer (A7-0482/2013)

Olga Sehnalová tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Philippe De Backer tutvustas raportit.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Axel Voss (LIBE komisjoni arvamuse koostaja), Dieter-Lebrecht Koch fraktsiooni PPE nimel, Evelyne Gebhardt fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Heide Rühle fraktsiooni Verts/ALE nimel, Malcolm Harbour fraktsiooni ECR nimel, Cornelis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, Patricia van der Kammen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Wim van de Camp, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sophia in 't Veld, Zita Gurmai, Gesine Meissner, Judith Sargentini, Peter van Dalen, Thomas Händel, Philip Claeys, Andreas Schwab, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, Phil Bennion, Keith Taylor, Jacqueline Foster, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Silvia-Adriana Ţicău, Daniël van der Stoep, Marian-Jean Marinescu, Mario Pirillo, Oldřich Vlasák, Andreas Mölzer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Anna Hedh, Ivo Belet, Sergio Gaetano Cofferati, Małgorzata Handzlik, Silvia-Adriana Ţicău ja Tadeusz Ross.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Alajos Mészáros, Phil Prendergast, Tonino Picula, Adam Bielan ja Spyros Danellis.

Sõna võttis Siim Kallas.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võtsid Olga Sehnalová ja Philippe De Backer.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.2.2014protokoll punkt 9.7 ja 26.2.2014protokoll punkt 7.4.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika