Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0166(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0482/2013

Debatten :

PV 25/02/2014 - 13
CRE 25/02/2014 - 13

Stemmingen :

PV 26/02/2014 - 7.4
CRE 26/02/2014 - 7.4
Stemverklaringen
PV 15/04/2014 - 8.19
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0359

Notulen
Dinsdag 25 februari 2014 - Straatsburg

13. Uitrol van het eCall-boordsysteem ***I - Invoering van een interoperabele eCall in de hele EU ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG [COM(2013)0316 - C7-0174/2013- 2013/0165(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een interoperabele eCall in de hele EU [COM(2013)0315 - C7-0173/2013- 2013/0166(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Philippe De Backer (A7-0482/2013)

Olga Sehnalová leidt het verslag in.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Philippe De Backer leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Axel Voss (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Dieter-Lebrecht Koch, namens de PPE-Fractie, Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Heide Rühle, namens de Verts/ALE-Fractie, Malcolm Harbour, namens de ECR-Fractie, Cornelis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Patricia van der Kammen, niet-fractiegebonden lid, Wim van de Camp, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sophia in 't Veld, Zita Gurmai, Gesine Meissner, Judith Sargentini, Peter van Dalen, Thomas Händel, Philip Claeys, Andreas Schwab, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, Phil Bennion, Keith Taylor, Jacqueline Foster, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Silvia-Adriana Ţicău, Daniël van der Stoep, Marian-Jean Marinescu, Mario Pirillo, Oldřich Vlasák, Andreas Mölzer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Anna Hedh, Ivo Belet, Sergio Gaetano Cofferati, Małgorzata Handzlik, Silvia-Adriana Ţicău en Tadeusz Ross.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alajos Mészáros, Phil Prendergast, Tonino Picula, Adam Bielan en Spyros Danellis.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Olga Sehnalová en Philippe De Backer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.7 van de notulen van 26.2.2014 en punt 7.4 van de notulen van 26.2.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid